Nieuws

Terug naar news

Vacature - Animator (m/v) voor takenschool secundair onderwijs halftijds

1. Algemene inlichtingen:  

 • Graad:  administratief secretaris
 • Niveau: B1
 • Dienst: Preventiehuis (Gemeente Oudergem)
 • Werkregime: halftijds
 • Vereiste taalbrevetten: art. 8 en 9 § 1 (basisniveau)
 • Opleiding: baccalaureaat - hoger van het korte type

 

!!! Uiteraard is een minimale pedagogische ervaring wenselijk, evenals een uitstekende spelling.

 

2. Omschrijving van de functie:

De animator (m/v) moet kinderen na de lesuren in de takenschool ontvangen en omkaderen in een van de daartoe beschikbare sites (Transvaal, paviljoen, Jeugdhuis enz.). Hiervoor moet hij/zij de activiteiten van een vrijwilligersteam coördineren, met een educatief team samenwerken en pedagogische ondersteuning verlenen aan jongeren (uit het secundair onderwijs).

 

3. Opdrachten:

 1. Kinderen en jongeren pedagogisch omkaderen : met de nodige middelen om te begrijpen met welke leerstof de jongeren voor wie hij/zij verantwoordelijk is tijdens de leertijd moeilijkheden hebben, en om hen te helpen inzicht te verschaffen in die leerstof (secundair onderwijs).
 2. Educatieve opdracht , in staat zijn om zijn visie te verbreden over sociale en educatieve begeleiding ten opzichte van de jongeren die moeilijkheden ondervinden in een multidisciplinair team werken, als contactpersoon optreden met de bevoegde vakmensen en indien nodig ook contact opnemen met families en leerkrachten.
 3. In staat zijn om de activiteiten van de takenschool waarvoor hij/zij verantwoordelijk is, te organiseren door de ondersteuning van de vrijwilligers te coördineren en proactief op te treden bij problemen waarmee hij/zij zou kunnen worden geconfronteerd bij de omkadering van de jongeren.

 

4. Competenties:

Kennis

 • Behoorlijke kennis van de leerstof van de kinderen, zodat hij/zij de nodige uitleg kan geven die het leerproces kan vergemakkelijken;
 • De juiste pedagogische technieken beheersen om de kinderen tijdens hun leerproces te helpen;
 • Vermogen om over professionele deontologie na te denken;
 • Zin voor organisatie, in staat om duidelijke deadlines vast te leggen en na te leven en duidelijkheid over de voorwaarden om een actie tot een succes te laten uitgroeien;
 • Handigheid, zin voor initiatief;
 • Bovendien gespecialiseerd zijn in een specifiek domein (zodat collega's in het kader van bijzondere activiteiten een beroep op hem/haar kunnen doen).

Sociale vaardigheden

 • In staat om in een team te werken;
 • 'Sociaal gevoel': d.w.z. gevoelig voor de kwetsbaarheid van anderen en bereid om personen in problemen te helpen;
 • Creatief, in staat om nieuwe oplossingen te vinden voor nooit eerder opgedoken problemen;
 • In staat om een veilige en gunstige omgeving voor het leerproces te creëren.

 

Solliciteren

Stuur uw cv samen met uw sollicitatiebrief, een kopie van uw identiteitskaart en van uw diploma en een bewijs van goed gedrag en zeden naar het volgende mailadres: admin-prevention@auderghem.brussels .

Uiterste datum: ten laatste woensdag 28 augustus.

In de loop van de eerste week van de maand september (van 02 tot 06/09) zal een gesprek met de geselecteerde kandidaten plaatsvinden.

 

Het is de bedoeling om een wervingsreserve aan te leggen: momenteel is er geen vacature in de dienst.