Nieuws

Terug naar news

Vacature - schoolhoofd

De gemeente Oudergem lanceert een eerste oproep tot kandidaatstelling voor de functie van schoolhoofd in een gewone basisschool waarvan het schoolproject een dubbel spoor vertoont, namelijk een traditionele en een Nederlandstalige onderdompeling.

Het aanvraagdossier moet uiterlijk op 30 september 2020 per aangetekende brief worden verstuurd of tegen ontvangstbevestiging worden afgegeven:

Ter attentie van het College van Burgemeester en Schepenen
Émile Idiersstraat 12
1160 Oudergem

Het aanvraagpakket omvat :

  • Een curriculum vitae waarin de ervaring en de kwalificaties voor de te vervullen functie worden belicht;
  • Een gedetailleerde motivatiebrief waarin, naast de redenen voor de aanvraag, de voornemens en plannen voor de te vervullen functie worden uiteengezet;
  • Een fotokopie van de diploma's en een lijst van eventuele publicaties die relevant zijn voor de te vervullen functie.

In voorkomend geval wordt een kopie van de certificaten van succesvolle voltooiing van de specifieke opleiding bij het aanvraagdossier gevoegd.