Nieuws

Terug naar news

Vacature : OCMW - Psycholoog

 

Het OCMW van Oudergem wil een voltijdse psycholoog aanwerven met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur voor een periode van 6 maanden (met onmiddellijke indiensttreding).

 

Profiel

 • Houder zijn van een master- of licentiaatsdiploma
 • Slagen voor het examen betreffende de kennis van de tweede taal
 • Ervaring in het domein is wenselijk

 

Functiebeschrijving

Algemene opdracht van de functie

Als klinisch psycholoog ben je actief in het Woonzorgcentrum en sta je in voor de psychologische ondersteuning van het personeel en de bewoners die met COVID-19 worden geconfronteerd.

 

Kerntaken van de functie

Als klinisch psycholoog zorg je voor de dagelijkse ondersteuning en de continuïteit van de zorgverlening van de bewoner, de familie en het personeel in het licht van de COVID-19-crisis die een belangrijke psychologische impact op het woonzorgcentrum en zijn normale werking heeft.

 • De psychologische en cognitieve toestand van het personeel en de bewoners bepalen;
 • De behoeften analyseren;
 • De anamnese maken (verleden, heden, gezins-, beroeps- en huwelijkssituatie, medische voorgeschiedenis);
 • Het verband tussen gebeurtenissen en de problematiek leggen;
 • De voorlopige diagnose bepalen;
 • Soortgelijke noden vaststellen;
 • De balans opmaken;
 • De evaluatie van het personeel en de bewoners verfijnen door testen en niveaus te definiëren;
 • De gezondheidssituatie en de psychologische noden van het personeel en de bewoners bepalen en opnemen in het dossier;
 • De bewoners in overeenstemming met het zorg- en levensproject en in overleg en coördinatie met het multidisciplinair team verzorgen;
 • Ondersteunende en stimulerende activiteiten bedenken en uitvoeren om de autonomie van de bewoners te behouden en hun integratie te bevorderen;
 • Personeelsondersteunende activiteiten uitwerken en uitvoeren;
 • De interdisciplinaire communicatie waarborgen;
 • Stervensbegeleiding bieden;
 • De opleidingsbehoeften van het personeel in kaart helpen brengen en betrokken zijn bij de organisatie en de opleidingen van de teams;
 • Teams trainen op het aannemen van een passende instelling en handelswijze bij het omgaan met gedesoriënteerde personen met gedragsproblemen.

 

Interesse?

Neem dan contact op met de heer LIBERT Vincent, waarnemend secretaris-generaal van het OCMW via e-mail: vlibert@cpas-auderghem.brussels ( voor 18.11.2020 )