Nieuws

Terug naar news

Vacature : straathoekwerker (SHW)

Het Preventiehuis van Oudergem is op zoek naar een straathoekwerker (SHW).

 

Algemene inlichtingen  

 • Graad: Pedagogisch/administratief/technisch adjunct
 • Niveau: D
 • Dienst: PREVENTIE
 • Arbeidsregeling: voltijds
 • Vereiste taalbrevetten: art. 8 en 9 § 1 (basisniveau)
 • Opleiding: Getuigschrift van het lager secundair onderwijs
 • Gespreid werkrooster (7.30 u per dag tussen 10 u en 20 u)en om de andere zaterdag

 

Beschrijving van de functie

De straathoekwerker (SHW) moet in verschillende wijken van de gemeente werken en contacten leggen en onderhouden met de verschillende doelgroepen die in deze wijken wonen en/of er vaak komen, waarbij hij/zij erop moet letten om vooral voeling te houden met de jongeren. De straathoekwerker (SHW) neemt deel aan de animatieprojecten in overeenstemming met de doelstellingen van de educatieve cel door mee projecten te organiseren die binnen het team worden gecoördineerd.

Hij/zij zorgt ervoor dat zijn/haar handelingen in overeenstemming zijn met die van de andere leden van het werkteam. Hij/zij werkt in het bijzonder samen met de gespecialiseerde opvoeders, die hij/zij ondersteunt.

 

Opdrachten

 1. De dienst van straathoekwerkers garandeert een aanwezigheid in de meeste wijken van de gemeente. Deze dienst stelt acties voor die beantwoorden aan de noden en vragen van de doelgroepen om sociale en/of institutionele ontwrichting tegen te gaan.
 2. Hij/zij neemt deel aan de animatie van evenementen die in de wijken worden georganiseerd.
 3. Hij/zij verzekert een sociale permanentie binnen het systeem door te luisteren en alle vragen van burgers naar de juiste dienst of de juiste persoon door te verwijzen.

 

Competenties

Vereiste beroepsvaardigheden (knowhow)

 • Observatie- en analysevaardigheden
 • Doelgroepen informeren en oriënteren
 • Administratieve taken uitvoeren en rapporteren aan de hiërarchie
 • Relevante informatie doorgeven aan het team
 • Communiceren op een manier die voor iedereen begrijpelijk is
 • Mee projecten uitvoeren
 • Vermogen om verschillende doelgroepen te animeren en te begeleiden
 • Een budget beheren
 • Een animatie voorbereiden (groepsvorming, materiaal, reservering, budget)
 • Animaties op touw zetten die tegemoetkomen aan de noden van het publiek
 • Een vertrouwensrelatie met het publiek opbouwen
 • In teamverband kunnen werken
 • Wekelijks een verslag opstellen over de noden en de realiteit op het terrein
 • Vermogen om jongeren te mobiliseren
 • Omgaan met conflicten

Persoonlijke en sociale vaardigheden en kwaliteiten (soft skills)

 • Stiptheid
 • Aanpassingsvermogen
 • Sociaalvoelend, d.w.z. gevoelig voor de kwetsbaarheden van anderen en bereid om mensen met problemen te helpen
 • Voeling houden en een dialoog onderhouden met alle doelgroepen op straat
 • Actief luisteren
 • Zin hebben om te blijven leren
 • Zich neutraal opstellen
 • Zelfbeheersing
 • Flexibel en beschikbaar zijn
 • Vermogen om afstand te nemen van moeilijke situaties
 • Stressbestendig
 • In team kunnen werken
 • Zelfstandig kunnen werken
 • Zich kunnen aanpassen
 • Handhaving van het kader
 • Professionele afstand van het publiek
 • Het werkuniform dragen (met het Cempa-logo)

 

Kandidaturen

Verzending van het volledige dossier naar: admin-prevention@auderghem.brussels.

Het volledige kandidatuurdossier omvat :

 • cv en motivatiebrief
 • kopie van de identiteitskaart
 • kopie van het diploma (getuigschrift van het lager secundair onderwijs)
 • getuigschrift van goed zedelijk gedrag (recent - eventueel)

Datum van afsluiting van de kandidaturen: 24 april

Geselecteerde kandidaten krijgen volgende week bericht en worden uitgenodigd voor een mondeling sollicitatiegesprek de eerste week van mei.