Nieuws

Terug naar news

Lancering van groot project om Gemeentehuis te renoveren en in ere te herstellen

 

Assemblee van de Inwoners van meet af aan betrokken

Het project gaat pas over enkele jaren van start, maar de voorbereidingen beginnen nu al. In de plaats van een simpele renovatie wordt het gemeentehuis volledig in ere hersteld. Het doel? Het gebouw energiezuiniger maken, de werkruimten moderniseren en vooral het publiek beter ontvangen. De Assemblee van de Inwoners zal nauw bij het project betrokken zijn.

"Het gemeentehuis is een verouderd gebouw uit de jaren 70, dat ondanks de geleverde inspanningen toch energie blijft vreten", zegt Chloé Absalon, Hoofd Grote Projecten. "Het voldoet aan normen die vandaag verouderd zijn. Het gemeentehuis van morgen moet verder gaan dan zijn louter administratieve functies en een echte leefplek worden".

Nog voor we ons over de indeling buigen, moeten we dus de taken van het gemeentehuis herbekijken. "Werken aan grote gemeenteprojecten behoort tot de taken van de Assemblee van de Inwoners", zegt Marine Vande Pitte, coördinatrice Burgerparticipatie. "Het gebouw moet representatief zijn voor de burgers en moet dus beantwoorden aan hun verwachtingen".

De Assemblee van de Inwoners zal zich in de late lente over het dossier buigen. "We zullen starten met een webinar om de uitdagingen te verduidelijken. Daarna volgt een werksessie om de verwachtingen in kaart te brengen en nieuwe ideeën aan te dragen. Tot slot zullen de vertegenwoordigers van het gemeentepersoneel en de Assemblee samenkomen om hun standpunten te bespreken en te kiezen welke ideeën zullen worden uitgewerkt. Het onthaal zal zó worden georganiseerd dat het gemeentehuis een echte plek van de Oudergemnaren wordt". De ideeën zullen vanaf 2022 in het architectuurontwerp worden opgenomen. Het is het begin van een lang proces dat minstens 5 jaar zal duren.

 

 

Resultaten van de drie Assemblee van de Inwoners

21.04.2021: Samenvatting van de eerste Vergadering van de Inwoners voor het renovatieproject van het Gemeetehuis + video Youtube

28.04.2021: Samenvatting van de tweede Vergadering van de Inwoners voor het renovatieproject van het Gemeetehuis + video Youtube

19.05.2021: Samenvatting van de derde Vergadering van de Inwoners voor het renovatieproject van het Gemeetehuis + video Youtube