Alle news

23/05

Plan voor vervanging viaduct

 

In juni is het Gewest gestart met de eerste raadplegingen over het Richtplan van Aanleg (RPA) Herrmann-Debroux. Dit plan heeft betrekking op de volledige herinrichting van de toegang tot de stad en zorgt voor een belangrijk feit: voor de eerste keer staat de afbraak van het viaduct officieel gepland. De gemeente is hier blij om. Bovendien wordt er aangedrongen op een aantal voorafgaande voorwaarden, waaronder de deelname van de Oudergemnaars aan dit cruciale project voor de toekomst van hun gemeente.

 

8 mei jongstleden heeft de Brusselse regering Perspective.brussels, het planningsbureau verantwoordelijk voor territoriale planning, officieel belast met het uitwerken van een Richtplan van Aanleg voor het gebied dat zich uitstrekt vanaf het Leonardkruispunt tot aan Delta. Doelstelling: herinrichting van de toegang tot de stad. " Een belangrijk moment voor Oudergem ", benadrukt de schepen van Stedenbouw. " Toen we vijftien jaar terug het debat over het viaduct aangingen met François Schuiten werd er wat lacherig over gedaan. Maar vandaag is iedereen het erover eens dat een dergelijke infrastructuur niet meer in de stad hoort. Studies bewijzen het dan ook: de enige manier om de autodruk weg te nemen, is het verminderen van de toegangscapaciteit ".

 

De raadplegingsfase opgestart door Perspective.brussels heeft nog geen betrekking op het eigenlijke plan maar wel op de stand van zaken alsook op het bepalen van de doelstellingen en desbetreffende zone. "Het is een eerste stap om het debat in gang te zetten", legt de waarnemend burgemeester uit. " Het is de bedoeling dat het plan vervolgens wordt aangevuld met het werk van de deskundigen en de verschillende impactstudies en daar blijft het niet bij: Oudergemnaars moeten actief betrokken worden bij de uitwerking van het plan. We hebben het aangetoond met Oudergem 21: een grootschalige burgerparticipatie is wel degelijk mogelijk. Voor een project dat zo doorslaggevend is als het RPA, willen we graag een minstens gelijkwaardig participatief proces ".

 

De gemeente zal ook de naar voren gebrachte opties inzake mobiliteit nauwkeurig bekijken. " Het vervangen van het viaduct door een stadslaan kan alleen gebeuren wanneer er vooraf sprake is van geloofwaardige alternatieven ", benadrukt de schepen van Stedenbouw die hierbij meer bepaald denkt aan de aanleg van parkings P+R met aansluiting op het openbaar vervoer en ook aan het verminderen van de capaciteit vóór Dry Borren, om de verspreiding van het verkeer binnen de gemeente tegen te gaan.

 

" We weten vandaag dat het viaduct een beperkte levensduur heeft. Het gaat hier inderdaad om een project op de lange termijn, tien of twintig jaar, maar vandaag inplannen om het te vervangen, is ervoor zorgen dat we op dat moment op een weloverwogen en bedachtzame manier zullen handelen ". Zodat Oudergem op een dag zijn trotse dorpse aanblik terugvindt uit de tijd dat er nog geen autoweg doorliep...

 

Auderghem.be/rpa