Viaduct

RPA: bijna 1.000 reacties

De Oudergemnaren tekenden massaal present om deel te nemen aan het openbaar onderzoek over het RPA Herrmann-Debroux.

Meer

RPA Herrmann-Debroux : alle resultaten van de openbare onderzoek

Tussen 10 oktober en 9 december hebben 2709 Oudergemnaars het ontwerp geraadpleegd op de website van de gemeente. 658 van hen hebben het beschikbare reactieformulier ingevuld. Er vonden ook heel wat gesprekken plaats tussen de verenigingen op het terrein en buurtcomités.

Meer

Geschiedenis van een stadslitteken: Het RPA, resultaat van 20 jaar intense lobbying

Luidt de start van het openbaar onderzoek van het RPA het begin van het einde van een lange geschiedenis in die diepe sporen in Oudergem heeft achtergelaten? Enkele belangrijke datums...

Meer

Geef uw mening over het RPA!

Het ontwerp van RPA (richtplan van aanleg) Herrmann-Debroux wordt tot 9 december voorgelegd voor openbaar onderzoek. Dat betekent dat u tot die datum de tijd heeft om uw bemerkingen kenbaar te maken. Voor uw gemak heeft de gemeente Oudergem een vereenvoudigd reactieformulier opgesteld.

Meer

Voorstelling van het RPA, deel per deel

Hieronder vindt u een bondige samenvatting van het project, deel per deel, vanaf het Leonardkruispunt tot Delta.

Meer

Historisch heraanlegplan

Het RPA Herrmann-Debroux wordt tot 9 december onderworpen aan een openbaar onderzoek. Oudergemnaren kunnen daarbij hun mening te geven over een project dat binnen 10 of 20 jaar het licht zou moeten zien en een duidelijke ambitie voor ogen heeft: de koolstofarme stad van morgen voorbereiden.

Meer

Plan voor vervanging viaduct

Het gewest lanceert een richtplan van aanleg voor Herrmann-Debroux.

Meer

Het RPA Herrmann-Debroux: een cruciaal project voor de toekomst van Oudergem

Het Brussels Gewest maakt zich op om, via de instantie Perspective.brussels , een tiental Richtplannen van Aanleg (RPA's) uit te werken in verschillende Brusselse wijken. Een van die plannen heeft rechtstreeks betrekking op Oudergem: het Richtplan van Aanleg Herrmann-Debroux .

Meer

Herrmann-Debrouxviaduct : heropend voor verkeer

Fermé depuis la fin de la semaine dernière, la viaduc Herrmann-Debroux sera rouvert ce jeudi 12 octobre en milieu de journée.

Meer

Het Herrmann-Debrouxviaduct: De genomen maatregelen.

Politieversterking, Dringende werken, Circulatieplan aangepast… in 2 dagen tijd organiseerden de gemeente Oudergem, de politiezone en Brussel mobiliteit een stevig dispositief die de impact van de sluiting van het Herrmann-Debrouxviaduct moet opvangen.

Meer

Herrmann-Debroux viaduct

Het verkeer zal op 1 rijbaan gebracht worden vanaf het Léonardkruispunt.

Meer

Vervuiling: Oudergem wil gezondheidsonderzoek viaduct

In een door de gemeenteraad aangenomen motie verzoekt de gemeente om dringende maatregelen te nemen bij pollutiepieken of hoge ozonconcentratie en dit vanaf de drempelwaarde voor informeren

Meer

GPDO - Oudergem zegt "neen" tegen de iconische torens en "ja" tegen de vervanging van het viaduct Herrmann-Debroux door een stadsboulevard

Het openbaar onderzoek naar het nieuwe stadsontwerp, "Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling" (GPDO) genoemd, werd afgerond op maandag 13 maart. Terwijl er op het niveau van het Gewest maar weinig animo lijkt te zijn, geldt dit niet voor de gemeente Oudergem. Tijdens het onderzoek organiseerde de gemeente twee informatievergaderingen waaraan meer dan 600 personen hebben deelgenomen .

Meer

Viaduct Herrmann-Debroux

De nieuwe Brusslse regering heeft de knoop doorgehakt: de in slechte staat verkerende Reyers-viaduct in Schaarbeek zal worden afgebroken en vervangen door een stadsboulevard. Die beslissing moet zij die ook de viaduct Herrmann-Debroux willen zien verdwijnen hoopvol stemmen.

Meer