Viaduct Herrmann-Debroux

 

 

  • Oudergem zoals Seoel ?

In 2003 gaf de burgemeester van Seoul de opdracht een wegviaduct van 6 km die de stad doorkruist af te breken. Waarom? Het autoverkeer en de vervuiling inperken. In de plaats ervan werd een groenstrook aangelegd. Twaalf jaar later is de Cheonggyecheon-as de meest aantrekkelijke openbare ruimte van Seoul geworden. Meer

  • Herrmann-Debroux na de Reyers-viaduct?

De nieuwe Brusslse regering heeft de knoop doorgehakt: de in slechte staat verkerende Reyers-viaduct in Schaarbeek zal worden afgebroken en vervangen door een stadsboulevard. Die beslissing moet zij die ook de viaduct Herrmann-Debroux willen zien verdwijnen hoopvol stemmen. Meer

  • Een reusachtig trompe-l’oeil dat een beeld van de stad van morgen oproept

Op 18 september, tijdens de autoloze dag, zal het viaduct Herrmann-Debroux uitsluitend toegankelijk zijn voor voetgangers en fietsers! Voor de allereerste keer zal u er dus zonder auto op mogen.

  • Symbolische sloop van het viaduct

Regionaal project in Delta: Oudergemse jongeren roepen op tot mobilisatie        

  • Antwoorden op de uitdaging van een andere mobiliteit in Brussel , presentatie van Didier Gosuin, Burgemeester van Oudergem

In de jaren  70, werd de stedenbouwkundige ontwikkeling van de stad uitsluitend bedacht rond de auto, symbool van vrijheid en opklimmen op de sociale ladder. Daardoor werden echte indringingsautostrades aangelegd die steeds meer auto’s naar het hart van de stad brachten, dit ten koste van de levenskwaliteit van de Brusselaars.

De oprichting van het Brussels Gewest  in 1989 – en de gelegenheid voor de Brusselaars om zelf te beslissen over de aanleg van hun grondgebied – heeft toegelaten deze tendens  om te keren (aanleg van groene zones, ontwikkeling van het openbaar vervoer, bescherming van het patrimonium, harmonieusere stedenbouwkundige ontwikkeling, enz).

  • Wist je dat ?

96% van de broeikasgassen uitgestoten in Brussel zijn te wijten aan  CO2 en het verkeer is verantwoordelijk voor  19% van de werkelijker uitstoot in 2001 en  65% van de stikstofgassen (Nox). Het fijn stof (PM10), vervuilende stof die hoofdzakelijk uitgestoten wordt door voertuigen, is onderworpen aan Europese normen die, vandaag, niet nageleefd worden te Brussel.

  • oproep voor ideeën aan architecte en stedebouwkundige

Assar :

Onze nieuwe visie op de as Zoniënwoud - Delta gaat uit van de verdwijning van het viaduct en de heraanleg van de stadsruimte. De aanleg van een groene promenade gecombineerd met zachte verplaatsingen zal die ruimte weer vanuit esthetisch en maatschappelijk oogpunt aanlokkelijk maken. We willen met dit heraangelegd traject, waarlangs hier en daar nieuwe activiteitencentra komen, elke wijk zijn oorspronkelijke identiteit teruggeven. Onze aanpak
beoogt bijgevolg de verbetering van het levenskader in synergie met de bestaande groene vermazing.

 

Team Tractebel dév.- Marijnissen- Buro2networks :

Het is onze bedoeling de autoverkeersstromen die tot in de stadskernen dringen op een gestructureerde manier te beheersen en een alternatief voor te stellen voor de woon- en andere functies die onlosmakelijk deel uitmaken van ons leven. Het principe is gebaseerd op een ”kolk” waarin de auto’s samenkomen en waar de inzittenden, die zich naar het stadscentrum wensen te begeven, worden verzocht gebruik te maken van een geautomatiseerde shuttle van een eigen interlokaal transportnetwerk.

Het concept, ondersteund door de jongste technologieën, maakt de creatie mogelijk van een groene verkeersstroom vanaf het Leonardkruispunt tot Delta. Over die afstand komt een aangename wandelweg dankzij het herstel van de continuïteit van het Zoniënwoud en een herversmelting van de lager gelegen, opgedeelde wijken. Het voorziet in de bouw van woningen en de invoering van bijbehorende functies van de jongste generatie die volkomen energieonafhankelijk zijn en waarbij de CO²-uitstoot 0% bedraagt. Dat alles dankzij research
en technische integratie voor een nieuw concept dat ”verticale tuinsteden”wordt genoemd.

Clerbaux et Pinon :

We zijn uitgegaan van de afbraak van het viaduct en de vermindering van het aantal rijstroken voor het verkeer dat Oudergem binnenrijdt. We hebben ons laten leiden door de klassieke schema’s van een stadsboulevard: verdeling van de ruimten, vergroening, tweemaal
twee rijstroken enz. Een beetje zoals de Louizalaan, de Franklin Rooseveltlaan, de Vorstlaan, de Woluwelaan…

Dat veronderstelt uiteraard de ontwikkeling van alternatieven, waaronder gemeenschappelijk
vervoer in en buiten de stad.