Regionaal project in Delta: Oudergemse jongeren roepen op tot mobilisatie

 

 


310.000 m² grondoppervlak nieuwe gebouwen waaronder minstens 200.000 m² kantoren voor Europa, 80.000 m2 voor een nieuw ziekenhuis en de rest voor infrastructuur van uiteenlopende aard zoals winkels, hotels, seminariecentra enz. De onlangs in de pers verschenen berichten over de plannen van het Gewest voor de ontwikkeling van de omgeving rond Delta hebben weinigen onberoerd gelaten. Een tiental Oudergemnaars besliste de bewoners ertoe aan te zetten hun stem te laten horen bij de gewestregering.

”Wij zijn jonge Oudergemnaars die inspanningen hebben geleverd en zelfs offers hebben gebracht om in Oudergem te blijven”, legt Christophe Magdalijns uit, die met het initiatief is gestart. “We willen onze levenskwaliteit behouden. Om die reden konden wij ons voluit scharen achter de doelstelling van het gemeentelijk Mobiliteitsplan dat een daling van de verkeersdruk beoogt, met name door de sloop van het viaduct. Welnu, er is een tegenstrijdigheid tussen de ontwikkeling van Delta zoals gepland door het Gewest en het Gemeentelijk Mobiliteitsplan. Als het plan van het Gewest vaste vorm krijgt, zal het aantal auto’s in die buurt namelijk fors toenemen en wordt dat allicht een reden om het viaduct definitief te behouden. We moeten dus vandaag al protesteren, want het is nu of nooit”.

Deze zowat tien jongeren, die zich groepeerden tot de feitelijke vereniging de ”Cercle des Trois Fontaines”, hield op 17 maart jongstleden een eerste vergadering.

Nagenoeg 30 personen gingen in op de uitnodiging. ”We willen dat er ten gronde over deze kwestie wordt nagedacht”, vervolgt Christophe Magdalijns. “Als men het gebruik van het toekomstige GEN wil aanmoedigen en wil kiezen voor een andere mobiliteit moet men afzien van dergelijke infrastructuur uit een ander tijdperk en moet men de metrolijn verlengen en het aanbod aan openbaar vervoer uitbreiden. Waarom zouden de pendelaars anders hun auto laten staan?” .
Op 8 mei eerstkomend zal de Cercle des Trois Fontaines bijgevolg een originele actie voeren teneinde de Oudergemnaars te mobiliseren: verspreiding van “valse” openbare bekendmakingen die de afschaffing van het viaduct aankondigen en de symbolische sloop van een van de pijlers ervan met behulp van schuimrubberen houwelen. Er zullen ook lezingen worden georganiseerd en er zal met name een film worden geprojecteerd van de afbraak van een 6 km lange viaduct in Seoul. ”We willen tonen dat het kan”, concludeert Christophe Magdalijns.

We zullen het onderwerp dus regelmatig te berde brengen, tot we het gevoel hebben dat naar ons wordt geluisterd”.

Er komt nog een internetsite, maar voorlopig kunnen Oudergemmenaars die het project wensen te steunen al een e-mail sturen naar info@c3f.be. Die zullen dan op de hoogte worden gehouden van de komende initiatieven.

 

De Oudergemnaar nr57