Alle news

03/03

Vacature - Cultuurbeleidscoördinator (M/V) (niveau A)

De GEMEENTE OUDERGEM werft een voltijds cultuurbeleidscoördinator (M/V) (niveau A) in contractueel verband aan.

Oudergem, gemeente in het zuidoosten van het Brussels Gewest, grenzend aan het Zoniënwoud, is een gemeente vol verschillen: een diverse bevolking op tal van vlakken, sterk uiteenlopende leefomgevingen en wijken, traditionele verenigingen en nieuwe burgerinitiatieven, enzovoort.

Cultuurbeleid in een meertalige en internationale context is een samenspel tussen tal van lokale socio-culturele diensten, organisaties en bewoners. Je werkt vanuit de dienst Nederlandstalige Cultuur van het gemeentebestuur in een breed netwerk, zowel lokaal (partners binnen het Lokaal Cultuurbeleid, andere gemeentediensten, verenigingen of initiatieven van burgers) als bovenlokaal (bv. VGC). Dat netwerk, waarbinnen je op zoek gaat naar verbindingen en synergiën, gaat over taalgrenzen heen.

Het is een publieksgerichte functie, waarin je verschillende rollen opneemt. Je stuurt aan en bent trekker bij nieuwe of al bestaande activiteiten zoals kunstenparcours “Kunstensteenweg” 2019, parkconcerten “Swinging Sandwich”, de Erfgoedbank of buurtproject “Parasol”. Je verbindt, je brengt mensen en initiatieven met elkaar in contact. Je ondersteunt en faciliteert initiatieven. Het instrument van je acties is het lokaal cultuurbeleidsplan, dat je samen met partners opmaakt en uitvoert. In 2019 bereid je samen een nieuw beleidsplan voor, voor de periode 2020-2025. 

Je hiërarchische verantwoording leg je af aan het College van Burgemeester en Schepenen, terwijl je lokale cultuurpartners je functionele collega’s zijn.

Takenpakket :

 • Je bent tegelijkertijd een bureau- en terreinwerker: je staat tijdig in voor een aantal administratieve taken en opvolging, maar ben eveneens aanwezig in verschillende wijken van de gemeente ;
 • Je staat in voor de uitvoering van het cultuurbeleidsplan. Je begeleidt in 2019 ook de opmaak van een nieuw beleidsplan in samenspraak met de partners en via inspraak en participatie van burgers. Je evalueert jaarlijks ;
 • Je volgt de maatschappelijke en culturele evoluties in Oudergem en leert de socio-geografische context van de gemeente kennen en vertaalt dit dan naar beleid en acties ;
 • Je werkt in overleg met de verantwoordelijke schepen, de verantwoordelijken van de socio-culturele instellingen, andere gemeentelijke diensten en beoogde doelgroepen, en ondersteunt de werking van de Nederlandstalige Cultuur Adviesraad ;
 • Je bent een gemeentelijk ambtenaar met tal van rollen: coördinator, planner, netwerker, organisator, ondersteuner, beleidsmaker en –uitvoerder, , …
 • Je verzorgt de communicatie (digitaal en geschreven) en promotie ;
 • Je vertegenwoordigt de gemeente bij subsidiërende overheden, andere gemeentelijke diensten, bij lokale partners en bewoners ;
 • Je neemt deel aan het overleg van de Brusselse cultuurbeleidscoördinatoren bij de VGC ;

Profiel :

 • Je spreekt en schrijft perfect Nederlands;
 • Je drukt je zowel mondeling als schriftelijk vlot uit in het Frans. Bijkomende talen strekken tot aanbeveling;
 • Je hebt ervaring in beleidswerk, of in het opzetten van culturele projecten. Enige vertrouwdheid met de procedures binnen een gemeentelijke administratie strekt tot aanbeveling;
 • Je bent een creatief denker maar ook een planner en een vlotte facilitator in het overleg en de samenwerking met de lokale partners;
 • Je beschikt over empathische capaciteiten om teams te motiveren en bruggen te bouwen ;
 • Je hebt een hart voor cultuur en inzicht in de culturele sector in het Brussels hoofdstedelijk gebied;
 • Je bent vertrouwd met het decreet lokaal cultuurbeleid en de Brusselse structuren;
 • Je denkt en handelt proactief en strategisch in je coördinatiefunctie;
 • Je bent diplomatisch ingesteld, communicatief en luisterbereid;
 • Je bent flexibel en mobiel en werkt regelmatig ’s avonds en tijdens het weekend.

Voorwaarden :

 • Je bezit een  masterdiploma, bij voorkeur in culturele of sociale wetenschappen, en hebt relevante ervaring;
 • Je voldoet aan de voorwaarden om een openbare functie te mogen uitoefenen (attest van goed gedrag en zeden);

Aanbieding :

 • Gemeentelijk barema niveau A, contract van bepaalde duur (1 jaar - verlengbaar);
 • Valorisatie van de anciënniteit in de berekening van de wedde : max. 6 jaar in de private sector (na 2 jaar anciënniteit in Oudergem) en zonder limiet voor de openbare sector ;
 • Aantrekkelijke verlofregeling;
 • Hopitalisatieverzekering;
 • Tegemoetkoming in de openbare vervoerskosten (+ fiets);
 • Maaltijdcheques;
 • Indiensttreding is wenselijk vanaf januari 2019

Procedure:

De eerste selectie zal gebeuren op basis van : een motivatiebrief , je C.V. en een duidelijk gestructureerde tekst (max. 500 woorden) over het volgend beleidsvraagstuk: “ Volgens cijfers van 2015 heeft 28% van de Oudergemse bevolking een andere nationaliteit dan de Belgische. Wat betekent dit voor een Nederlandstalig lokaal cultuurbeleid in de gemeente?”

In een tweede fase kan je uitgenodigd worden voor een gesprek op 11 december 2018 (namiddag).

Ben je geïnteresseerd? Stuur dan voor 30 november 2018 je motivatiebrief + CV en je tekst naar de dienst Human Resources van de Gemeente Oudergem, Emile Idiersstraat 12 te 1160 Brussel  of per mail recrutement@auderghem.irisnet.be