Alle news

13/04

Vacature : deeltijds technisch secretaris voor de dienst openbare ruimte

 

De gemeente Oudergem werft aan een deeltijds technisch secretaris voor de dienst openbare ruimte (M, V, X)

Algemene informatie

 • Rang : Technisch assistent
 • Niveau : Niveau C
 • Afdeling: Openbare ruimte
 • Vereiste voorkennis: basiskennis Nederlands, regelgeving inzake overheidsopdrachten en technische basiskennis bouw en technische basiskennis van gebouwenbeheer.

 

Functieomschrijving

De technisch secretaris draagt dag na dag bij tot het beheer van de verschillende taken in verband met de dienst Openbare Ruimte. Beheer en follow-up van de werkzaamheden en het technisch onderhoud van de gemeentelijke gebouwen. Beheer van en toezicht op wegwerkzaamheden. In zijn ogen vindt elk probleem een oplossing. Hij is een voorbeeld van stiptheid, doeltreffendheid, eerlijkheid en presentatie in de ogen van iedereen.

 

Taken

De taken van de technisch secretaris van het departement Openbare ruimte omvatten

 • Follow-up van de besluiten van het hoofd van de dienst Openbare Ruimte.
 • Zorgen voor de continuïteit van de dienst bij afwezigheid van medewerkers door de lopende taken over te nemen.
 • Opstellen van bestekken en opvolgen van de resulterende werven.
 • Opstellen van werkorders.
 • Werken in samenwerking met de verschillende teams van gespecialiseerde werknemers.
 • Zorgen voor de controle en de veiligheid van wegwerkzaamheden.
 • Dagelijkse feedback geven aan je supervisor over alle taken onder je beheer.
 • Het verzekeren van de verschillende missies van openbaar belang en onvoorziene gebeurtenissen.

 

Vereiste beroepsbekwaamheden (knowhow)

 • Een goede kennis hebben van de procedures en voorschriften van de administratie;
 • Opstellen en beheren van een budget;
 • Heb een goede technische kennis van gebouwen;
 • Beheer en uitvoering van technische projecten;
 • Bijdragen tot de goede werking en het imago van de administratie;
 • In staat zijn plannen te lezen en te begrijpen;
 • In staat zijn plannen te lezen en te begrijpen; computervaardig zijn.

 

Persoonlijke en sociale vaardigheden en kwaliteiten (soft skills)

 • In staat zijn risico's te beheersen: in het kader van zijn/haar collectieve of individuele acties heeft hij/zij oog voor de risicofactoren van de situatie die schadelijke gevolgen kunnen hebben voor anderen, hem/haarzelf, een entiteit of een project. Zij identificeren de elementendie een gevaar vormen en past zijn/haar beslissingen of handelingen aan om deze zoveel mogelijk weg te nemen of te beperken.
 • Nemen initiatieven/autonomie: zij handelen op eigen houtje, rekening houdend met de omgeving en het voorschrift.
 • Vasthoudendheid en doorzettingsvermogen / actief blijven: hij/zij steekt energie en vastberadenheid in het bereiken van zijn/haar doelen / activiteiten.
 • Flexibiliteit: hij past zijn gedrag en manier van werken aan om efficiënt te functioneren, op basis van de informatie waarover hij beschikt, maar ook op basis van de evolutie van de situaties van mensen.
 • Samenwerking/teamgeest: hij/zij werkt met andere mensen samen om gemeenschappelijke doelstellingen te bereiken (in verband met de opdrachten van de dienst, van de instelling of van een project). Hij/zij deelt op transparante wijze middelen (kennis, informatie, advies, materiaal, lokalen, enz.) en draagt bij tot reflectie door steun en solidariteit te tonen.
 • elfstandigheid, zin voor initiatief, samenwerking en communicatie met anderen, beschikbaarheid, stiptheid en respect voor de planning, goede presentatie, goed beheer van het materiaal,...

 

 Ons aanbod

 • Een afwisselende baan met verantwoordelijkheden en eigen inbreng, een deeltijds contract van 6 maanden dat na een gunstige evaluatie kan worden verlengd, met talrijke opleidingsmogelijkheden.
 • Een salaris overeenkomstig de salarisschaal voor ambtenaren (vakantiegeld en eindejaarspremie), maaltijdcheques, ziekenhuisverzekering en de mogelijkheid van een tweetaligheidspremie (via het Selor-examen).
 • Alle bruikbare anciënniteit is overgenomen.
 • Deelname in de kosten van het openbaar vervoer, gratis MIVB-kaart.
 • Een aantrekkelijke vakantieregeling.

 

Interesse?

De kandidatuur (C.V., motivatiebrief en kopie van het diploma) moet vóór 4 mei 2022 worden gericht aan mevrouw Stéphanie Housiaux van de dienst Human Resources van het gemeentebestuur van Oudergem, Emile Idiersstraat 12 - 1160 Brussel (of per e-mail aan shousiaux@auderghem.brussels).

De plaatselijke overheid gaat actief om met diversiteit door al haar kandidaten gelijke kansen, gelijke behandeling en gelijke toegang tot de selectie te garanderen.