Alle news

29/05

Vacature - Hulpkracht kinderopvang/ Kinderverzorg(st)er

De gemeente Oudergem biedt contracten van bepaalde duur aan voor voltijdse betrekkingen van hulpkracht kinderopvang/ kinderverzorg(st)er, al dan niet onder het GESCO-statuut, voor onmiddellijke indiensttreding met de mogelijkheid tot verlenging.

De gemeente Oudergem legt momenteel ook een wervingsreserve aan voor voltijdse betrekkingen van hulpkracht kinderopvang/ kinderverzorg(st)er onder het GESCO-statuut in haar vier gemeentelijke kinderdagverblijven.

Er moeten regelmatig vervangposten worden ingevuld, met de mogelijkheid van een contract van onbepaalde duur in geval van een positieve evaluatie.

 

Algemene inlichtingen

 • Graad: Adjunct
 • Niveau: C of D
 • Dienst: Kinderopvang (kinderdagverblijven)
 • Vereiste opleiding/ervaring: in het bezit zijn van een getuigschrift hoger secundair onderwijs en een getuigschrift Hulpkracht kinderopvang of Kinderverzorg(st)er.

 

Beschrijving van de functie

De hulpkracht kinderopvang/kinderverzorg(st)er is verantwoordelijk voor de opvang van een variërend aantal kinderen van 0 tot 36 maanden. Zijn/haar specifieke taken staan hieronder beschreven.

 

Taken

De hulpkracht kinderopvang/kinderverzorg(st)er

 • staat in voor de dagelijkse opvolging van de kinderen onder het toezicht en de leiding van de verpleegkundige-directrice;
 • besteedt aandacht aan de algemene ontwikkeling van elk kind, met respect voor zijn eigenheid;
 • verleent ouderschapssteun;
 • ziet toe op de naleving van de hygiënevoorschriften in de opvangomgeving;
 • is de bevoorrechte gesprekspartner van de ouders voor wat het verloop van de dag van het kind betreft;
 • geeft de maaltijden en de tussendoortjes aan de kinderen;
 • staat in voor de verzorging van de kinderen (luiers verversen, wassen, ...);
 • onderhoudt de opvangruimte en richt ze in;
 • dient de geneesmiddelen op voorschrift toe, evenals de door Kind en Gezin toegestane basisgeneesmiddelen;
 • maakt de flesjes klaar.

 

Vereiste vaardigheden (knowhow)

 • initiatief nemen, zin voor organisatie aan de dag leggen en zelfstandig kunnen werken;
 • motivatie en interesse in de functie tonen;
 • de neutraliteitsplicht naleven en onpartijdig blijven;
 • in staat zijn om zowel de gemeentelijke belangen als die van Kind en Gezin te behartigen en oog hebben voor de noden van de kinderen die aan hem/haar worden toevertrouwd.

 

Persoonlijke en sociale vaardigheden en kwaliteiten (softskills)

De hulpkracht kinderopvang/kinderverzorg(st)er

 • onderhoudt goede relaties met de ouders, het administratieve personeel, de arbeiders en het paramedische personeel;
 • blijft steeds beleefd en rustig in elke situatie;
 • is flexibel op het vlak van de uurroosters en past zich aan het werk aan dat zich aandient.

 

Toelatingsvoorwaarden - Profiel

 • over een GESCO-statuut beschikken is een troef;
 • in het bezit zijn van een getuigschrift hoger secundair onderwijs en een getuigschrift Hulpkracht kinderopvang of Kinderverzorg(st)er;
 • zijn/haar burgerlijke en politieke rechten genieten;
 • beschikken over de vereiste fysieke geschiktheid;
 • in het bezit zijn van een attest van goed gedrag en zeden (model 2) van minstens 3 maanden oud;
 • een eerste ervaring in de kinderverzorgingssector is een troef;
 • slagen voor het mondelinge gesprek, op basis waarvan het redeneervermogen van de kandidaten en het vermogen om de vereiste opleiding in de praktijk om te zetten zullen worden beoordeeld.

 

Arbeidsovereenkomst aangeboden door de gemeente Oudergem

 • vervangingsovereenkomst onder GESCO-statuut en niet-GESCO-statuut;
 • loon volgens de gemeentelijke barema's (niveau C en/of D);
 • inaanmerkingneming van de opgebouwde anciënniteit in de overheids- en privésector (tot max. 6 jaar);
 • aangename werkomgeving;
 • eindejaarspremie;
 • vakantiegeld;
 • flexibele werkuren (37,5 uur/week);
 • gratis MIVB-abonnement;
 • terugbetaling van kosten voor andere openbare vervoerswijzen tot 80%;
 • fiets- en voetgangerspremie;
 • tweetaligheidspremie op basis van attesten die door SELOR of een andere erkende taalcertificeringsinstantie worden afgeleverd;
 • maaltijdcheques van 6 euro;
 • hospitalisatieverzekering (tussenkomst van de werkgever of gratis bij het basispakket);
 • talrijke opleidingsmogelijkheden;
 • aanleg van een wervingsreserve die drie jaar geldig blijft.

 

Hoe solliciteren?

U kunt ons uw kandidatuur sturen via het online formulier dat u vindt via deze link: https://www.oudergem.be/job/offre0001

Als uw kandidatuur beantwoordt aan het gezochte profiel, wordt u persoonlijk uitgenodigd voor de selectieproeven.