Alle news

29/05

Vacature - OCMW - Medewerker op de dienst 'Onthaal' van Residentie Koningin Fabiola

Algemene inlichtingen

 • Graad: Administratief adjunct
 • Niveau: D 1-2-3
 • Dienst: Onthaal

 

Hiërarchische afhankelijkheid

De medewerker op de dienst 'Onthaal' staat onder het hiërarchische gezag van de directeur/directrice van Residentie Koningin Fabiola.

 

Functiebeschrijving

De medewerker op de dienst Onthaal heeft als opdracht bezoekers te onthalen en wegwijs te maken en vertegenwoordigt zijn/haar instelling door een goed imago uit te stralen en een hoogwaardige dienstverlening te waarborgen.

 

Hoofdactiviteiten van de functie

 1. Onthaal en telefooncentrale
 • Bezoekers verwelkomen en voorthelpen
 • Telefonische oproepen beantwoorden en doorverbinden naar de juiste dienst
 • Inlichtingen inwinnen over de identiteit en intenties van elke nieuwe bezoeker
 • Weglopen van bewoners ontraden en controleren wie er binnenkomt
 • In het daartoe voorziene register de identiteit van elke bezoeker noteren (tijdstip van aankomst en vertrek) en erop toezien dat deze het register ondertekent.

 

 1. Administratieve taken
 • Beheer van de binnenkomende en uitgaande post
 • Beheer van de medische attesten van het personeel IN/OUT
 • Sleutelbewaring en verdeling van kamer- en safesleutels met ontvangstbewijs en borg
 • In geval van ziekenhuisopname of overlijden van een bewoner: per mail de teams op de hoogte brengen en de documenten opmaken
 • De registratie van verpleegoproepen opvolgen en data eruit halen
 • Bij grote hitte: erop letten dat de bewoners op het gelijkvloers een drankje krijgen
 • Het berichtenbord bijhouden
 • Eenmaal per maand de bewoners- en personeelslijst bijwerken en printen
 • Zorgen voor de verkoop van maaltijdtickets voor personeel en familieleden
 • Bij brand de brandweer bellen en de weg wijzen.

 

 1. Andere opdrachten
 • Een belangrijke sociale functie uitoefenen ten aanzien van de bewoners, hun familie en het team
 • Op vraag van de directie elke andere taak uitvoeren.

 

 

 • Kennis van het Nederlands is een pluspunt
 • Ervaring in een onthaalfunctie is gewenst
 • Ervaring met senioren is gewenst
 • Sociaalvoelend zijn is een must

 

Interesse?

Neem contact op met de dienst Human Resources door een e-mail te sturen naar rh@cpas-auderghem.brussels uiterlijk op 03.06.2021.