Alle news

20/06

Vacature - schoolhoofd

De gemeente Oudergem lanceert een tweede oproep tot kandidaatstelling voor de functie van schoolhoofd in een gewone basisschool waarvan het schoolproject een dubbel spoor vertoont, namelijk een traditionele en een Nederlandstalige onderdompeling.

Het aanvraagdossier moet uiterlijk op 25 november 2020 per aangetekende brief worden verstuurd of tegen ontvangstbevestiging worden afgegeven:

Ter attentie van het College van Burgemeester en Schepenen
Émile Idiersstraat 12
1160 Oudergem

Het aanvraagpakket omvat :

  • Een curriculum vitae;
  • kopieën van diploma's of getuigschriften waaruit blijkt dat de kandidaat voldoet aan de wettelijke voorwaarden voor toegang tot de posten 1° en 2° ;
  • voor externe kandidaten, een door de organiserende instantie afgegeven bewijs van anciënniteit van de dienst.
  • In voorkomend geval wordt een kopie van de certificaten van succesvolle voltooiing van de specifieke opleiding bij het aanvraagdossier gevoegd.