Bestuur & Politiek

Mondelinge vraag van de heer Jeremy Van Gorp en mevrouw Martine Maelschalck (MR-Open VLD): veralgemening van de zone 30

Mijnheer de voorzitter,
Mijnheer de burgemeester,
Geachte collega's,
Op 1 januari 2021 zal 30 km/u de regel in heel Brussel worden... behalve voor enkele uitzonderingen. Het Gewest heeft al een aantal verkeersassen geïdentificeerd waar een hogere snelheid zal worden behouden (50 of zelfs 70 km/u), maar het lot van veel wegen staat nog ter discussie. Besprekingen waaraan de burgemeesters deelnemen, als ik het goed in de pers heb gelezen.
Bij MR-Open VLD zijn we uiteraard voorstander van alle maatregelen die de verkeersveiligheid kunnen verbeteren, vooral voor de zwakke weggebruikers. Het lijkt ons echter belangrijk om redelijk te blijven en het verkeer op bepaalde wegen niet willekeurig te vertragen, met het risico dat we de economische activiteit of de kruissnelheid van het openbaar vervoer belemmeren. Het is frappant om vast te stellen dat fietsen en steps voortaan meer dan 30 km/u mogen rijden en dus mogelijk sneller rijden dan auto's of bussen van de MIVB!
Wij zijn ook van mening dat we ons de middelen van het beleid moeten verschaffen - en met name de financiële middelen - om de snelheid efficiënt te kunnen beheersen. Ter herinnering: volgens de vzw Gracq Vorst-Sint-Gillis was 100% van de chauffeurs in overtreding tijdens een test in een straat in zone 30 in het begin van deze maand.
Vandaar de volgende vragen:
  1. Zijn de burgemeester en Brussel Mobiliteit al samengekomen om het te hebben over de zone 30 in Oudergem?
  2. Heeft u aanpassingsvoorstellen ten opzichte van het gewestelijke voorstel?
  3. Zal de kaart met de verschillende verkeerssnelheden in de gemeente aan de inwoners worden bezorgd?
Ik dank u.
Jérémy Van Gorp en Martine Maelschalck, gemeenteraadsleden voor MR-Open VLD
  • Antwoord van mevrouw Sophie de Vos, schepen
90,1% van onze wegen zijn al een zone 30. 6,9 km is nog een zone 50, wat neerkomt op 9,9%.
In februari zal er een overlegvergadering worden georganiseerd op het niveau van de politiezones. Ook andere spelers, zoals de MIVB, Net Brussel, ... zullen worden geraadpleegd.
We zullen niet nalaten om de aandacht te vestigen op het gewestelijke voorstel om de Waversesteenweg in zone 30 te behouden (die geen deel uitmaakt van de wegen die ter discussie staan), waarvoor enerzijds desgevallend enorme aanpassingen nodig zouden zijn en dat anderzijds in strijd is met het mazenbeleid van het Good Move-plan, mazen die bovendien via projectoproepen door de minister worden gepromoot. Het idee van mazen om de wijken kalmer te maken door ze te omringen met structurerende wegen ... zou in de huidige staat van het voorstel van Oudergem een gigantische maas worden!
We hebben begin volgende maand een bezoek ter plaatse gepland om de enkele resterende gemeentewegen te verkennen, om de eventuele tegen 2021 door te voeren aanpassingen in te plannen.
We zijn niet van plan om een kaart in alle brievenbussen te verspreiden, om aan de inwoners aan te geven wat ze in situ zullen zien: de regel zal 30 zijn in het hele Gewest en sommige wegen, 2 tot 3, zullen nog verder gaan voor wat Oudergem betreft.