O.C.M.W. - Begrotingswijziging n° 2 - dienstjaar 2021

Zitting van 25.11.2021 - Documenten

 

De zittingsuitzending

 

 

Benchmarks

00:00    -
00:37 | Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 21.10.2021 - Goedkeuring
00:46 | Mededelingen : Lijst van besluiten van de Burgemeester - artikelen 133 et 135 NGW
01:02 | Mededelingen : Lijst van opdrachten gegund via onderhandelingsprocedure.
01:18 | BRUTELE - Gewone algemene vergadering van 14.12.2021 - Stemming over alle agendapunten
01:39 | Overeenkomst voor het gebruik van de LRA (lokale registratieapplicatie)
01:58 | Reglement betreffende het Telewerk charter
02:11 | Vergunning voor het tijdelijk en precair in gebruik nemen van percelen voor groenteteelt in de tuin van de parochiekerk van Sint-Anna
02:39 | Partnerschapsovereenkomst met CF2M/CF2D : oprichting van inzamelpunten voor de nuttige toepassing van elektrisch en elektronisch afval - Goedkeuring
02:59 | Subsidie aan Groupe One vzw voor gratis fietsleveringen voor lokale handelaars
03:15 | Subsidiereglement voor de sterilisatie en het chip van huiskatten en honden
03:30 | Reglement betreffende de terugbetaling van de kosten van vervoer naar COVID19-vaccinatiecentra - Wijziging
03:45 | Deelneming van de gemeente Oudergem aan de Joblente 2022
04:03 | O.C.M.W. - Begrotingswijziging n° 2 - dienstjaar 2021
04:15 | Begrotingswijziging nr 5 gewone dienst - dienstjaar 2021
04:31 | O.C.M.W. - Begrotingswijziging n° 4 - dienstjaar 2021
04:45 | Kerkfabriek Onze-Lieve Vrouw Blankedelle - Dienstjaar 2021 - Begrotingwijziging n°1
04:58 | Kerkfabriek van Onze-Lieve-Vrouw Blankedelle - Dienstjaar 2022 - Begroting
05:05 | Kerkfabriek Sint-Anna - Dienstjaar 2020 - Rekening
05:16 | Kerkfabriek Sint-Anna - Dienstjaar 2022 - Begroting
05:38 | Goedkeuring van de maatregelen en hun inwerkingtredingstermijnen voor de uitvoering van het sectoraal akkoord 2021-2025 (protocolakkoord 2021/1 van 20/09/2021) betreffende de loonsverhoging van het personeel van de gemeenten et de OCMW's en in het bijzonder door de verhoging van de loonschalen van de niveaus D en E, door de toekenning van pensioensteun en door de verhoging van de maaltijdschequen
06:14 | Toekenning van elektronische ecocheques, voor een maximumbedrag van 250,00€, aan het personeel van de kinderopvangcentra, voor het referentiejaar 2021. Buitengewone subsidie van het “Office de la Naissance et de l’Enfance (ONE)”
06:35 | Beroep tegen twee vonnissen van het rechtbank van eerste aanleg (aff. 2020/782/A & 2020/781/A) en betreffende de ingekohierd belastingen op vaste panelen ten laste van BVBA CLEAR CHANNEL BELGIUM - Aanslagjaar 2019 - eerste en tweede kwaartal - Machtiging om gerechtelijke procedures in te dienen - BEDRAG: 155.325,00 €
07:01 | Motie betreffende het eenrichtingsverkeer van de Fraiteurbrug
28:01 | Mondelinge vraag van de heer Jeremy Van Gorp en mevrouw Martine Maelschalck (MR-Open VLD) over de veiligheid van vrouwen
39:00 | Mondelinge vraag van de heer Jeremy Van Gorp en mevrouw Martine Maelschalck (MR-Open VLD) over het bouwproject « Côté Colline »
59:17 | Mondelinge vraag van mevrouw Pauline Vermeiren en mevrouw Marie-Pierre Bauwens (ECOLO-GROEN): Inschrijving gemeetelijke kinderopvangplaatsennetwerk