Officiële Facebook-pagina van de gemeente Oudergem - Gebruikshandvest

DE RAAD,
Gezien het amendement van de MR-OpenVLD-Fractie om de tekst van het Handvest in zijn geheel te vervangen
Het amendement werd in stemming gebracht:
 • 4 stemmen VOOR
 • 26 stemmen TEGEN.
Het amendement is verworpen.
Gezien het volgende:
91% van de Brusselse bevolking zou een Facebook-account hebben (cijfers voor 2017).
Verschillende gemeentelijke diensten zijn actief op Facebook via een account of een pagina (Oudergem 21, Oudergemse bibliotheken en speelgoedbibliotheken, Maison de la Prévention, Oudergemse la culturelle, Oudergemse gemeente sportief...).
Het delen van artikelen op de gemeenschappelijke website over de privé-groep "Oudergem, mijn gemeente! "(4.600 leden) heeft een duidelijke invloed op de zichtbaarheid van de groep, die wordt geobjectiveerd door de statistieken van Google Analyctics.
Een officiële Facebook-pagina is een van de communicatiemiddelen die nodig zijn voor de inzet van het nieuwe mechanisme voor burgerparticipatie.
In de maand maart 2020 werd een officiële Facebook-pagina openbaar gemaakt om informatie over de bestrijding van de COVID-19-coronaviruspandemie op grotere schaal te verspreiden.
Deze pagina wordt al door meer dan 800 mensen gebruikt en vereist dus matiging van de kant van het gemeentebestuur.
BESLUIT
Het gebruikshandvest van de officiële Facebook-pagina van de gemeente Oudergem als volgt vast te stellen:
Gebruikshandvest voor de officiële Facebook-pagina van de gemeente Oudergem
De debatten, uitwisselingen en andere interacties met de officiële Facebook-pagina van de gemeente Oudergem, die door de diensten van de gemeente Oudergem wordt beheerd, zijn voor iedereen toegankelijk. Alle leden worden uitgenodigd om hieraan deel te nemen, op voorwaarde dat bepaalde elementaire beleefdheidsregels in acht worden genomen.
De uitwisselingen op de officiële Facebook-pagina van de gemeente Oudergem worden zowel vooraf als achteraf gemodereerd.
Scheldwoorden en beledigingen worden automatisch gecensureerd.
Hoewel kritiek en meningsverschillen kunnen en mogen in een debat, zijn beschimpingen of scheldtirades hier niet op hun plaats.
De moderatoren van de Facebook pagina zijn de mederwerkers en onderaannemers van de diensten Public Relations en Secretariaat.
Het is de taak van de moderatoren om erop toe te zien dat de uitwisselingen met wederzijds respect verlopen en om de kwaliteit van de debatten te waarborgen door die bijdragen te verwijderen die door hun onwaardige, aanvallende, destructieve of irrelevante karakter de discussies ondermijnen. De moderatoren verwijderen ook alle uitspraken die in strijd zijn met de geldende wetgeving.
Dit zijn onder meer, maar niet exhaustief:
 • Aanvallen of toespelingen op basis van geloof of het gebrek daaraan, etnische afkomst, geslacht of seksuele geaardheid, politieke overtuiging;
 • Beledigingen, pesterijen, ernstige onbewezen of flagrant onjuiste verklaringen over personen of organisaties;
 • Obscene, pornografische of intimiderende berichten;
 • Berichten die in strijd zijn met het auteursrecht of naburige rechten, met het recht dat van toepassing is op databanken, met het beeldrecht en de privacy, of die in strijd zijn met enige andere geldende wet- of regelgeving;
 • Persoonlijke aanvallen en beschimping ad hominem (agressieve, minachtende, vernietigende opmerkingen) of, in het algemeen, alle opmerkingen die beledigend zijn voor de deelnemers;
 • Elk gebruik van de pagina voor reclame- of commerciële doeleinden;
 • Vermelding van persoonlijke contactgegevens of ongepaste hyperlinks;
 • De inhoud van websites die alleen toegankelijk zijn via een betalend abonnement;
 • Al te langdradige bijdragen of herhaalde tussenkomst, met als gevolg dat niet alle deelnemers de kans krijgen om hun mening te geven;
 • Overbodige of onnodige uitlatingen die weinig of niets bijdragen aan de uitwisselingen;
 • Achterhaalde informatie of informatie die al uitvoerig werd besproken;
 • Elk bericht dat niets met het onderwerp te maken heeft.
De moderatoren moeten ook het collectieve karakter van de uitwisselingen behouden: zij moeten ervoor zorgen dat kritiek en meningsverschillen goed worden beargumenteerd en niet ontaarden in beschimpingen of scheldtirades ten aanzien van andere deelnemers.
Deelnemers die zich niet aan dit Gebruikshandvest houden, kunnen van de pagina worden verbannen.
De deelnemers worden ook uitgenodigd om de volgende afspraken na te leven:
 • Controleer voordat u een opmerking post of die aansluit bij het onderwerp van de discussie.
 • Als u op een opmerking reageert, geef dan de naam op van de persoon aan wie u een reactie stuurt of citeer de originele tekst om er zeker van te zijn dat u goed begrepen wordt.
 • Citeer eventuele verwijzingen.
 • Gebruik niet hoofdzakelijk HOOFDLETTERS. Op het internet lijkt dit alsof u met luide stem roept.
 • Zoals op elk virtueel discussieforum kan iedereen uw gepubliceerde commentaren lezen. Houd hier rekening mee.
 • Respecteer het debat en respecteer uw lezer: kopieer en plak geen kant-en-klare argumenten, maar geef alleen uw eigen mening.
 • Controleer de bron van de informatie die u plaatst om te voorkomen dat u onjuiste informatie of geruchten zou verspreiden. Humoristische of parodiërende websites publiceren dagelijks dit soort content. Bij twijfel kunt u bepaalde gespecialiseerde websites raadplegen zoals www.hoaxbuster.com zodat u een hoax (nepbericht) meteen herkent.
 • Pas op dat u geen tijd verspilt aan discussies met trolls. Een "troll" is iemand die discussies blijft starten over onderwerpen die kwaad bloed zetten bij of onenigheid zaaien onder de deelnemers.
We maken gebruik van de "taalinstellingen" van Facebook, waardoor u de weergavetaal kunt aanpassen aan uw taalregime. Onze publicaties zijn dus opgesteld in het Nederlands en in het Frans, maar afhankelijk van uw taalprofiel ziet u de post slechts in één taal.
Met al uw specifieke vragen kunt u terecht op de officiële website van de gemeente Oudergem en kunt u het daarvoor bestemde contactformulier invullen: https://www.oudergem.be/hoe-met-ons-contact-opnemen. 
Hartelijk dank voor uw begrip en uw medewerking!
Vanessa Rigodanzo motive son abstention (traduction en cours)
Si le groupe PS peut saluer le souhait de la majorité d'informer au plus près les citoyens dans la situation de crise actuelle, la possibilité de pouvoir poster des commentaires sur ce nouveau compte officiel FB lesquels doivent ensuite être gérés par l'administration peut s'avérer être une charge de travail importante pour les agents. Cette charge de travail supplémentaire n'a manifestement pas fait l'objet d'une évaluation en terme de temps et de capacité.  
Par ailleurs, une série d'éléments imprécis ou nécessitant des corrections/clarifications ont été pointés par le groupe MR qui n'ont pas été suivis et qui auraient mérités d'être examinés plus avant. 
Jeremy Van Gorp et Martine Maelschaelck motivent leur abstention (traduction en cours)
La commune a lancé une nouvelle page Facebook officielle. C’est une bonne chose. Cela permettra communiquer davantage des informations neutres et vérifiées. Au Conseil communal du 30 avril, nous avons dû nous pencher sur la charte qui dicte les règles quant à l’utilisation de cette page. La charte donne notamment un pouvoir de modération à l’administration communale et lui permet de supprimer directement certains commentaires qui figureraient en dessous des publications. On est tout à fait d’accord pour dire que toutes les injures, attaques, remarques racistes, sexistes,… sont à proscrire. Toutefois, la charte proposée par Défi/Ecolo va trop loin. Elle permet de supprimer d’autres types de commentaires et ce de manière que nous jugeons totalement subjective. Notre crainte est que cela mette à mal la liberté d’expression. Il n’est pas question de remettre en cause le rôle de l’administration, ni sa neutralité ou son professionnalisme. Bien au contraire. Mais il nous faut des règles claires. Le groupe MR-OpenVLD a donc proposé une série d’amendements pour permettre à l’administration d’avoir une vue claire sur ce qui est attendu d’elle. Nos amendements ont malheureusement été rejetés en bloc par la majorité alors que sur le contenu, il aurait pu avoir un consensus. Nous regrettons cette méthode.