Organisatie van tentoonstellingen in het Rood Klooster in samenwerking met Leefmilieu Brussel - Overeenkomst betreffende het ter beschikking stellen van de tentoonstellingsruimte van het Portierhuis

De Raad
Gelet op artikel 117 van de nieuwe gemeentewet ;
Gezien dat
-het culturele aanbod in het Rood Klooster uitbouwen, gericht op de promotie van kunstenaars uit Oudergem deel uitmaakt van de gemeenschappelijke doelstellingen (zie Algemene Beleidsverklaring,§9 Oudergem, een sportieve en culturele gemeente)
-Het ter beschikkint stellen van de tentoonstellingsruimte van het Portierhuis onderdeel is van een samenwerking tussen Leefmilieu Brussel en de Dienst Cultuur van het gemeentebestuur van Oudergem, met als doel het promoten van kunstenaars en aanwezige verenigingen op de site van het Rood Klooster;
-De diensten Cultuur van het gemeentebestuur zullen samen met Brussel Leefmilieu en het Relais Forestier (vzw Jardin des Moines) de programmering van de tentoonstellingen coördineren, zorgen voor het goede verloop ervan en ze promoten  via de gemeenschappelijke promotietools.
Besluit
de overeenkomst betreffende het gratis ter beschikking stellen van de tentoonstellingsruimte van het Portierhuis, 2 Rookloosterstraat in Oudergem tussen Leefmilieu Brussel, de Diensten Cultuur van het gemeentebestuur van Oudergem en toekomstige exposerende kunstenaars.