Bestuur & Politiek

"Oudergem in de bloemen" en "Eindejaar decoratie" - Reglement

 

Artikel 1. – Principe

De gemeente Oudergem organiseert de wedstrijden “Oudergem in de bloemen” (wedstrijd 1) en “Eindejaarsdecoraties” (wedstrijd 2) bestemd voor individuen (categorie 1) en/of vitrines van handelaars voor die laatste (categorie 2). Hiermee willen we alle Oudergemnaars aanzetten om hun steentje bij te dragen om de algemene leefomgeving aangenamer te maken.

De bijzondere inspanningen om  de gemeente te verfraaien kunnen de vorm aannemen van tijdelijke decoraties (bloemendecoratie, eindejaarsdecoratie, …) of van een duurzame verfraaiing (gevelrenovatie, …).

Deze decoraties of verfraaiingen moeten zichtbaar zijn van op de openbare weg. De deelnemers worden verzocht de mooiste foto van hun realisatie via mail of via post op te sturen.

De wedstrijd “Oudergem in de bloemen” wordt gehouden in de periode van mei tot september en de wedstrijd “Eindejaarsdecoraties” tijdens de hele periode van de eindejaarsfeesten, ’t is te zeggen: tijdens de maanden december en januari.

 

Artikel 2. – Bedrag en aantal prijzen

Elk jaar legt het Schepencollege het bedrag van het gemeentebudget vast dat aangewend wordt voor de prijzen. Prijzen worden voorzien voor beide wedstrijden, met inbegrip van de 2 categorieën van deelnemers voor de wedstrijd 2.

 

Artikel 3. – Deelnemingsvoorwaarden

De wedstrijd is open voor alle privé-, morele of fysieke personen die, tijdens het desbetreffende jaar, de kosten dragen van de decoratie of de verfraaiing van een gebouw, tuin, balkon, etc. dat zich in de gemeente bevindt. De wedstrijden worden niet beperkt tot de personen die hun deelname aan het Gemeentebestuur hebben bekend gemaakt als gevolg van gepubliceerde aankondigingen van deze. Het opsturen van hun foto(‘s) volstaat om zich in te schrijven voor de wedstrijd(en).

 

Artikel 4. – Jury – Manier van stemmen

De jury wordt uitgemaakt door de Schepen van Animaties en de leden van de Commissie Animaties van de Gemeenteraad. Indien de leden van de commissie in niet voldoende grote getallen stemmen, kan de Schepen van Animaties beroep doen op de stemmen van leden van het Schepencollege of zelfs van de Gemeenteraad.

Een “publieksstemming” is eveneens voorzien.

De jury brengt elk een stem uit voor hun twee lievelingsfoto’s (per categorie in het geval van wedstrijd 2) via het virtueel platform dat hiervoor gekozen wordt en enkel toegankelijk is voor de leden van de Commissie Animaties. Een tweede, publiekelijk virtueel platform zal ook worden opgezet voor de “publieksstemming”.

De jury organiseert diens deliberaties op de manier die hen het best lijkt. De beslissingen over klassement en eliminatie worden genomen bij gewone meerderheid, rekening houdend met de publieksstemming die doorslaggevend is in geval van staking van stemmen. De beslissingen zijn definitief en onherroepelijk. Er kan beslist worden geen enkele prijs toe te kennen. De bekendmaking van de resultaten wordt georganiseerd door het Schepencollege.

De jury wordt voorgezeten door de Schepen van Animaties of bij gebreke daarvan door de voorzitter van de Commissie Animaties.

 

Artikel 5.

Het Schepencollege is belast met het uitvoeren van dit voorliggend reglement en met het aanpakken van alle kwesties die hier betrekking op hebben.