Overeenkomst met betrekking tot de modaliteiten voor de terbeschikkingstelling van een eerste subsidie van het Gewest voor de aankoop van herstelpunten voor fietsen alsook een tweede subsidie voor de aankoop van fietsboxen

DE RAAD, Gelet op de Nieuwe Gemeentewet ; Gelet op de artikels 92 tot 95 van de organieke ordonnantie van 23 februari 2006 ; Gezien de opportuniteit om een eerste subsidie te verkrijgen van 19.027,25 € voor de aankoop van herstelpunten voor fietsen en een tweede subsidie van 31.199,85 € voor de aankoop van fietsboxen op de openbare ruimte ; BESLIST : - om de 2 overeenkomsten , als bijlage, die de modaliteiten opstelt voor de terbeschikkingstelling van deze 2 subsidies van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, goed te keuren