Overeenkomst tot aanstelling van een veiligheidscoördinator, ontwerp en verwezenlijking voor de renovatiewerken van het gebouw gelegen 87 Kouterlaan.

DE RAAD,
Gelet op artikel 117 van de nieuwe gemeentewet ;
Gelet op de beraadslaging van het Schepencollege van 23 mei 2017 (ref. 002/23.05.2017/B/0072) beslissende de renovatiewerken van het gebouw gelegen 87 Kouterlaan;
Gelet op de wet van 4 augustus 1996 en het koninklijke besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen en de aanstelling van een veiligheidscoördinator voor ontwerp en uitvoering ;
Gezien de Heer Didier Schotte, technische assistent, veiligheidscoördinator is en over de noodzakelijke competenties beschikt om deze werk te volgen ;
Belet op de hiertoe bestemde overeenkomst ;
BESLIST :
akkoord te gaan met de overeenkomst tot aanstelling van een veiligheidscoördinator ontwerp en verwezenlijking tussen de Regie voor Grondbeleid en de Heer Didier Schotte voor de renovatiewerken van het gebouw gelegen 87 Kouterlaan.
Onderhavige beraadslaging zal onder vorm van een beknopte omschrijving overgemaakt worden aan de diensten van de Heer Minister-President van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest belast met de plaatselijke besturen.