Overeenkomst tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeente Oudergem betreffende de Studiebegeleidingssysteem

Overeenkomst tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeente Oudergem betreffende de Studiebegeleidingssysteem / EXTRA STEUN voor leerlingen van het middelbaar onderwijs - Voorwaarden voor het beschikbaar stellen van een bedrag van 2.704,-€ ter dekking van de kosten in verband met de Studiebegeleidingssysteem voor de periode van 15.09.2020 tot 31.12.2021.

 

 
DE RAAD,
Gelet op de artikelen 117 en volgende van de nieuwe gemeentewet ;
BESLIST
om de overeenkomst betreffende de Studiebegeleidingssysteem goed te keuren / EXTRA STEUN voor leerlingen van het middelbaar onderwijs.