Bestuur & Politiek

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 29.11.2018 - Goedkeuring

Het proces-verbaal van deze zitting wordt goedgekeurd.