Raadgevende sportcommissie - samenstelling

DE RAAD,
Gezien het reglement van het raadgevende sportcommissie van 28.03.2013;
Gelet op beraadslaging #002/21.09.2019/A/0010# over de samenstelling van de Sportcommissie;
Gezien de mail van de MR-OpenVLD-groep die nieuwe vertegenwoordigers wil aanwijzen in de verschillende gemeentelijke organen, waaronder de Sportcommissie;
BESLUIT
voor de groep MR-OpenVLD de heer Christophe Legulier (christophe.legulier72@gmail.com - Kleine Wijngaardstraat 150, 1160 Oudergem) te benoemen tot lid van de Sportadviescommissie ter vervanging van de heer Frédéric Bernard.