Raadgevende sportcommissie - samenstelling

DE RAAD,
Gezien het reglement van het raadgevende sportcommissie van 28.03.2013;
Gelet op beraadslaging 002/21.09.2019/A/0010 over de samenstelling van de Sportcommissie;
Gezien de mail van de ECOLO-GROEN-fractie die een nieuwe vertegenwoordiger wil aanwijzen ;
BESLUIT
voor de groep ECOLO-GROEN de heer Pierre-Yves Herzl (pyhecolo@yahoo.fr- Sloordelle 58, 1160 Oudergem) te benoemen tot lid van de Sportadviescommissie ter vervanging van de heer Adrien 't Kint