Reglement Retributies voor diensten, bewezen door de overheid, aan partikulieren alsook aan prive en openbare instellingen - Vernieuwing

DE GEMEENTERAAD,
Gelet op artikel 170 van de Grondwet;
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, Namelijk artikels 117 en 252;
Gelet op Ordonnantie van 3 April 2014 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake gemeentebelastingen;
Gelet op het verslag aan het College van Burgemeester en Schepenen;
BESLIST:
ARTIKEL 1
De woorden "van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2020" worden vervangen door de woorden "van 1 maart 2021 tot en met 31 december 2026".