Samenstelling van de Cultuuradviesraad van gemeente Oudergem voor de periode 2019-2024.

De raad,
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het decreet van de Vlaamse raad houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid van 13 juli 2001, gewijzigd bij de decreten van 5 juli 2001, 20 december 2002, 21 maart 2003, 24 december 2004, 23 december 2005, 30 juni 2006, 13 juli 2007 en 6 juli 2012;
Overwegende dat in overeenstemming met de bepalingen van het decreet, de gemeente een adviesorgaan voor Nederlandse cultuur moest oprichten waarin geen politieke mandatarissen zitting hebben;
In het kader van dit decreet en de opmaak van het gemeentelijk cultuur-beleidsplan 2020-2025 erkent het gemeentebestuur van Oudergem een gemeentelijk adviesorgaan voor cultuur (art. 54, decreet 06.07.2012), samengesteld zoals vastgelegd in een organiek reglement en hierna Cultuuradviesraad genoemd. (zie bijlage)
Gezien er, rekening houdend met art. 53 en art. 62 van het decreet van 6.07.2012in samenspraak met de Schepen van Nederlandstalige Aangelegenheden en de voorzitter van de voorgaande Cultuuradviesraad gekozen werd voor een samenstelling volgens dit model:
De Cultuuradviesraad wordt samengesteld uit 16 stemgerechtigde leden:
 • 6 gebruikers  
  • 1 plaats is zeker gereserveerd voor een jongere (15-20 j.)
  • 1 plaats is zeker gereserveerd voor een 60+
 • 1 vertegenwoordiger van het Gemeenschapscentrum
 • 1 vertegenwoordiger van de Gemeentelijke Bibliotheek
 • 4 vertegenwoordigers van verenigingen
 • 4 lokale kunstenaars of lokale cultuurexperten  (professioneel of amateur)
Verder hebben zitting in deze adviesraad als waarnemers:
 • Een vertegenwoordiger van de VGC
 • De gemeentelijke Cultuurbeleidscoördinator
 • De schepen van Nederlandstalige aangelegenheden
 • De Franstalige cultuurmedewerker Gemeente Oudergem
 • De cultuurbeleidscoördinator Gemeente Watermaal-Bosvoorde
 • Een beroepskracht van het gemeenschapscentrum
 • Een beroepskracht van de Gemeentelijke Bibliotheek.
+ Deelname van experten op uitnodiging is altijd mogelijk.
Gezien deze samenstelling voorgesteld en besproken werd door de voorgaande Cultuuradviesraad tijdens een samenkomst op 11/03/2019.
Gezien de Cultuuradviesraad voor de periode 2019-2024 bestaat uit de volgende leden:
Stemgerechtigde leden:

·         Maureen Pitz (gebruiker)

·         Eva Verstraelen (gebruiker)

·         Rit Goetschalckx (vereniging : Davidsfonds Oudergem - Watermaal-Bosvoorde)

·         Monica de Jonge (gebruiker)

·         François Vaneeckhoute (vereniging : Labarca vzw)

·         Olivier Hespel (kunstenaar)

·         Line Jussiant (gebruiker)

·         Wim Vanobberghen (vereniging : Willemsfonds)

·         Marike Vandererven (kunstenaar)

·         Anne Van Asbroeck (vereniging : Gemeenschapscentrum Den Dam)

·         Ingrid Sannen (gebruiker)

·         Jan De Ceuster (vereniging: Willemsfonds)

Waarnemende leden:
 • Clara Mathues (Cultuurbeleidscoördinator Oudergem)
 • Lieve Jorens (Schepen voor Nederlandstalige Aangelegenheden)
 • Frederika Van Wing (Gemeentelijke Bibliotheek Hertoginnedal)
 • Ria Vanden Driessche (Gemeenschapscentrum Den Dam)
 • Isabelle De Meyere (Vertegenwoordiger VGC)
 • Niek Verheyen (Cultuurbeleidscoördinator Watermaal-Bosvoorde)
 • Florence Mainguet (Coördinatrice Franstalige cultuur Oudergem)

Gezien er, in samenspraak met de leden van de cultuuradviesraad beslist werd voor een roterend voorzitterschap.
Gezien voor het komende jaar (tot eind 2020) deze personen gekozen werden als voorzitter en ondervoorzitter :
 • Voorzitter: Eva Verstraelen
 • Ondervoorzitter: Rit Goetschalckx
BESLIST:
De goedkeuring van de hersamenstelling van de Cultuuradviesraad 2019-2024 en de bijhorende documenten.