Bestuur & Politiek

Schriftelijke vraag van Jeremy Van Gorp en Martine Maelschalck, gemeenteraadsleden van MR-Open VLD, over de kortparkeervoorzieningen (Kiss&Ride) in de omgeving van de scholen

HET COLLEGE,
Gelet op de nieuwe gemeentewet, de artikelen 84 en 84bis;
Gelet op het huishoudelijk reglement van de raad, de artikelen 55 tot 60;
Gelet op het volmachtbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/003 betreffende de werking van de gemeentelijke organen in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19;
Overwegende hetgeen volgt:
Op 11.03.2020 verstuurden de heer Jérémy Van Gorp en mevrouw Martine Maelschalck, per e-mail, een mondelinge vraag naar de heer Christophe Magdalijns, voorzitter van de gemeenteraad, en naar de heer Etienne Schoonbroodt, gemeentesecretaris.
Mijnheer de voorzitter,
Geachte collega's,
Toen ik een informatiesessie bijwoonde over de komende herinrichting van de Heilig-Hartsquare, kon ik vaststellen dat de bezorgdheid van de omwonenden veeleer te maken had met de mobiliteit en de veiligheid van de "zwakke" weggebruikers dan met enkel maar de landschappelijke herinrichting - ook al is die uiteraard belangrijk. 
Op sommige tijdstippen is er immers bijzonder veel doorgaand verkeer in deze wijk en de aanwezigheid van een school leidt ertoe dat sommige situaties potentieel gevaarlijk zijn. Het verbaasde me dan ook dat er langs de Chaudronlaan niet echt een beveiligde kortparkeervoorziening bestaat voor de leerlingen van de school Sainte-Bernadette. Op grond daarvan stelde ik me vragen over de huidige situatie inzake kortparkeervoorzieningen in de gemeente.
Mijn vragen luiden als volgt:
  1. Welk beleid hanteert Oudergem op het vlak van kortparkeervoorzieningen? 
  2. Welke scholen zijn uitgerust met een dergelijke voorziening? Welke projecten zijn eventueel in uitvoering?
  3. Waarom krijgen niet alle scholen stelselmatig een dergelijke voorziening en waarom is er in dit specifieke geval geen kortparkeervoorziening aangelegd langs de Chaudronlaan? 
Ik dank u.
Jérémy Van Gorp en Martine Maelschalck, gemeenteraadsleden voor MR-Open VLD
Op 06.04.2020 antwoordde mevrouw Sophie de Vos, schepen, als volgt:
  1. We hebben kortparkeervoorzieningen in de buurt van bijna alle scholen op het grondgebied van de gemeente. Meer bepaald is er wel degelijk een kortparkeervoorziening van 08.00 tot 17.00 uur over een afstand van 25 meter net voor de school Sainte Bernadette …
  2. a. ARA: Woluweparklaan 25, van 08.00 tot 17.00 uur
b. De Stadsmus: Henri de Brouckèrelaan 1, van 08.00 tot 09.30 uur en van 15.00 tot 16.00 uur
c. Gymnasium: Invalidenlaan 214-216
d. Saint-Julien: Invalidenlaan tegenover nr. 204 (er zijn er twee), van 07.30 tot 09.00 uur en van 15.00 tot 18.00 uur
e. Les Marronniers: Waversesteenweg 1181, van 07.00 tot 19.00 uur
f. Saint-Julien & Vlindertuin: Sint-Juliaanskerklaan 20, van 08.00 tot 17.00 uur
g. Pré des Agneaux: Pinoyplein 20, van 07.00 tot 17.00 uur
h. Centre Scolaire du Souverain: Scholierenstraat 14, van 07.30 tot 09.00 uur en van 15.30 tot 17.00 uur
i. Centre Scolaire du Souverain & kinderdagverblijf les Mômes: Robert Willamestraat 25, van 07.45 tot 08.45 uur en van 15.00 tot 18.00 uur
j. Collège Saint-Hubert (Grande Section): Joseph Chaudronlaan 115, van 07.30 tot 16.30 uur
k. Sainte Bernadette: Heilig-Hartsquare 2, van 08.00 tot 17.00 uur (ongelooflijk)
l. Collège Saint-Hubert (Petite Section): Jean Van Horenbeecklaan 196, van 07.30 tot 19.00 uur
m. Centre Scolaire du Blankedelle: Jean van Horenbeecklaan 33, van 07.30 tot 16.30 uur
n. Lutgardiscollege: Emile Steenostraat 4, van 07.00 tot 16.00 uur
  1. De meeste scholen hebben een kortparkeervoorziening, behalve in zones waar er geen parkeerproblemen zijn (bv. school voor bijzonder onderwijs Schaller).
BESLIST
  • om de mondelinge vraag om te zetten in een schriftelijke vraag
NEEMT AKTE
  • van het antwoord op de schriftelijke vraag
  • van de publicatie van de vraag en het antwoord, na vertaling, op de gemeentelijke website