Schriftelijke vraag van Mevrouw Martine Maelschalck en de Heer Jeremy Van Gorp (MR-Open VLD) over de situatie van COVID-19

HET COLLEGE,
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, artikelen 84 en 84bis ;
Gelet op het huisoudelijke reglement van de Raad, artikelen 55 tot en met 60;
Overwegende wat volgt:
Op 28.10.2020 stuurde de heer Jeremy Van Gorp een schriftelijke vraag per e-mail naar Minheer Christophe Magdalijns, Voorzitter van de Gemeenteraad, en naar de heer Didier Gosuin, Burgemeester:
Mijnheer de Voorzitter,
Mijnheer de Burgemeester,
Beste collega's,
De COVID-19 epidemie beleeft helaas een grote opleving. De gezondheidscrisis is nog niet voorbij.
Net als in de eerste golf willen we graag op de hoogte worden gehouden van de situatie en de actie van de gemeente op de volgende punten:
Wat is de epidemiologische situatie in Oudergem? Hoe ontwikkelt het zich? Voor de hele bevolking?
 • Wat is de situatie in rusthuizen (niet alleen het OCMW-huis)? Welke middelen worden ter beschikking gesteld?
 • Welke diensten worden aangeboden aan mensen in gevaar en aan mensen die geïsoleerd, geïnfecteerd of in quarantaine zijn?
 • Wat zijn de testmogelijkheden in de gemeente en voor welke bevolkingsgroepen (contact, verdachte gevallen, enz.)?
 • Wat zijn de gebieden waar de maskers verplicht zijn en welke borden heeft u geplaatst? Hoe wordt de controle uitgevoerd?
 • Ondersteunt u vrijwillige acties zoals bij de vervaardiging van ambachtelijke maskers tijdens de eerste golf?
 • Wanneer zal de real-time uitzending van de gemeenteraadsvergaderingen op een sociaal netwerk effectief zijn?
Volgens uw antwoorden vestigen wij uw aandacht op de noodzaak van goede informatie voor alle burgers over :
 • Naleving van gezondheidsmaatregelen (het dragen van maskers, enz.), thuiszorg, enz.
 • Testcentra
 • Burger- en solidariteitsinitiatieven
 • Real-time uitzending van de vergaderingen van de gemeenteraad op een sociaal netwerk, met name in tijden van gezondheidscrisis waarin de sociale afstand moet worden gerespecteerd omdat de vergaderingen virtueel plaatsvinden.
Wij danken u.
Jeremy Van Gorp en Martine Maelschalck, gemeenteraadsleden MR-Open VLD
Op 30.10.2020 heeft het college nota genomen van de vraag en de burgemeester opgedragen deze te beantwoorden.
Op 15.12.2020 antwoordt de heer Didier Gosuin, burgemeester, als volgt:
 • Wat is de epidemiologische situatie in Oudergem? Hoe ontwikkelt het zich? Voor de hele bevolking?
Alle epidemiologische statistieken over de gemeente Oudergem zijn te vinden op het Sciensano dashboard: https://datastudio.google.com/embed/u/0/reporting/c14a5cfc-cab7-4812-848c-0369173148ab/page/giyUB.
Dit dashboard wordt dagelijks bijgewerkt.
 • Wat is de situatie in rusthuizen (niet alleen het OCMW-huis)? Welke middelen worden ter beschikking gesteld?
Wat de Home Reine Fabiola betreft, is de gezondheidssituatie van het rusthuis meermaals besproken tijdens vergaderingen van het OCMW. Uw vertegenwoordigers waren ook aanwezig op deze vergaderingen. Voor de andere verpleeghuizen in de gemeente hebben we geen info van de bevoegde overheden.
 • Welke diensten worden aangeboden aan mensen in gevaar en aan mensen die geïsoleerd, geïnfecteerd of in quarantaine zijn?
Gezinsondersteunende diensten zijn altijd beschikbaar. Ik verwijs u naar de mededeling die tijdens de gemeenteraadsvergadering van 24 november 2020 is gedaan.
 • Wat zijn de mogelijkheden om te testen in de gemeente en voor welke bevolkingsgroepen (contact, verdachte gevallen...)?
Naast de artsen en medische centra heeft de gemeente Oudergem een covidecentrum in het gemeentehuis geopend. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de definitie van het testsysteem. Wij houden ons dus aan de regels die door de bevoegde keuringsinstanties zijn vastgesteld. Ik verwijs u naar de mededeling die tijdens de gemeenteraadsvergadering van 24 november 2020 is gedaan.
 • Wat zijn de gebieden waar maskers verplicht zijn en welke bewegwijzering heb je geïnstalleerd? Hoe worden de tests uitgevoerd?
Zoals bepaald door de Brusselse Regering is het dragen van mondmaskers verplicht op het hele grondgebied van het Gewest, met inbegrip van de gemeente Oudergem.
 • Ondersteunt u vrijwillige acties zoals bij de vervaardiging van ambachtelijke maskers tijdens de eerste golf?
Wij steunen vrijwillige acties die onder onze aandacht worden gebracht.
 • Wanneer zal de real time uitzending van de vergaderingen van de gemeenteraad op een sociaal netwerk effectief zijn?
Dit gebeurde tijdens de gemeenteraadsvergadering van 24 november 2020.
NEEMT AKTE
 • Het antwoord van de heer Didier Gosuin
 • de publicatie van de vraag en het antwoord, na vertaling, op de gemeentelijke website.