Schriftelijke vraag van mevrouw Martine Maelschalck en van de heer Jeremy Van Gorp (MR-Open VLD) over de mobiliteit in Oudergem tijdens de zomer

HET COLLEGE,
HET COLLEGE,
Gelet op de nieuwe gemeentewet, artikels 84 en 84bis;
Gelet op het huishoudelijk reglement van de raad, artikels 55 tot 60;
Overwegende wat volgt:
Op 14.09.2020 heeft mevrouw Martine Maelschalck via e-mail een schriftelijke vraag overgemaakt aan mijnheer Christophe Magdalijns, voorzitter van de gemeenteraad, en aan mijnheer Etienne Schoonbroodt, gemeentesecretaris:
Mijnheer de voorzitter,
Mijnheer de burgemeester,
Geachte collega's,
Afgelopen zomer is het autoverkeer in Oudergem en omgeving door almaar meer factoren belemmerd. De werken aan de Delta-tunnel en de Beaulieubrug, gecombineerd met de sluiting van de Fraiteurbrug en de versmalling van de rijbaan op de Delleurlaan aan de rand van de gemeente, hebben geleid tot een toename van het verkeer in de kleine straatjes in de buurt van de betrokken hoofdwegen (of om die te omzeilen). Zo werd de Visserijstraat gebruikt als route om de Beaulieubrug te ontlasten, waardoor er op elk uur van de dag onophoudelijk verkeer was en er tijdens de spits files ontstonden.
We beseffen dat er gewerkt moet worden en dat dit tijdelijke overlast veroorzaakt. Maar het komt ons voor dat deze overlast voor de betrokken wijken zou kunnen dienen als voorbeeld/voorbeeld van hoe het niet moet voor toekomstige mobiliteitsprojecten.
Vandaar de volgende vragen:
  • Welke conclusie trekt u uit de werken rond Delta-Beaulieu en de gevolgen ervan voor het verkeer in de omliggende straten?
  • Zal dit experiment worden beschouwd als een "test" van wat er zou gebeuren als de viaducten worden verwijderd (meer bepaald het wegvallen van het autoverkeer op het viaduct van de Watermaalse Steenweg)?
Hartelijk dank.
Jérémy Van Gorp en Martine Maelschalck, gemeenteraadsleden voor MR-Open VLD
Op 27.09.2020 antwoordde mevrouw Sophie de Vos, schepen, het volgende:
  • Deze verschillende noodzakelijke werkzaamheden worden door het Gewest uitgevoerd.
  • Zoals alle werken van grote omvang hebben ze een impact gehad op de omliggende straten. Dat valt niet te ontkennen. Maar wegwerkzaamheden zonder impact, dat is de kwadratuur van de cirkel: het komt er dus op aan ze zo goed mogelijk te beheersen.
  • Ze werden onderworpen aan de coördinatie van de werven, waardoor we bijvoorbeeld de start van een bijkomende werf in de Visserijstraat konden afwijzen en zo konden vermijden dat een hele wijk werd ingekapseld.
  • De werkzaamheden hebben vertraging opgelopen en dat betreuren we. De toestanden die u vermeldt, kwamen er bij het begin van het schooljaar, toen de werkzaamheden achter de rug hadden moeten zijn. Het probleem ligt dus bij het naleven van de termijnen en/of het inschatten van de duur van de werkzaamheden.
  • De rest is niet relevant, maar ik herinner u eraan dat het RPA-project een langetermijnproject is met duurzame alternatieven, dat hand in hand zal gaan met de evolutie van de samenleving en de verplaatsingsgewoonten. De wereld is in 6 maand tijd veranderd. Wat wordt dat over 10 of 20 jaar!
NEEMT AKTE
  • van het antwoord op de schriftelijke vraag
  • van de publicatie van de vraag en het antwoord, na vertaling, op de gemeentelijke website