Schriftelijke vraag van mevrouw Martine Maelschalck en van de heer Jeremy Van Gorp (MR-Open VLD) over de site Fiat Motor Village

HET COLLEGE,

Gelet op de nieuwe gemeentewet, artikels 84 en 84bis;
Gelet op het huishoudelijk reglement van de raad, artikels 55 tot 60;
Overwegende wat volgt:
Op 22.10.2020 stuurde mevrouw Martine Maelschalck, via e-mail, een schriftelijke vraag naar de heer Christophe Magdalijns, voorzitter van de gemeenteraad, en naar de heer Etienne Schoonbroodt, gemeentesecretaris:

Mijnheer de voorzitter,

Mijnheer de burgemeester,

Geachte collega's,

De Fiat Motor Village-site staat al enkele maanden leeg daar de betrokken autoconstructeur heeft beslist zich in een andere gemeente te vestigen. Het gaat om een groot gebouw en het is natuurlijk jammer dat het leeg blijft staan; bovendien ligt het op een emblematische plaats die fungeert als stadspoort.

Vandaar de volgende vragen:

 • Heeft u kennis van de projecten voor de toekomstige bezetting / bestemming van de site?
 • Wat kan de gemeente ondernemen om garanties te bieden voor een bij voorkeur kwaliteitsvol gebruik van deze site?
 • Hoe wordt de bestemming van dit gebouw opgenomen in de langetermijnprojecten op de Delta-site?
 • Weet u waarom Fiat heeft beslist weg te trekken uit Oudergem? Indien ja, moeten we daar dan de nodige lessen uit trekken?

Hartelijk dank.

Jérémy Van Gorp en Martine Maelschalck, gemeenteraadsleden voor MR-Open VLD

Op 24 oktober 2020 heeft de heer Alain Lefebvre, schepen, als volgt geantwoord:

 • Heeft u kennis van de projecten voor de toekomstige bezetting / bestemming van de site? Volgens de informatie waarover we beschikken, komt er op deze plaats een autoconcessie van het merk Volvo. We zijn in contact met de directie van de concessionaris die momenteel bestudeert of hij op de betrokken plaatsen beperkte wijzigingen kan doorvoeren.
 • Wat kan de gemeente ondernemen om garanties te bieden voor een bij voorkeur kwaliteitsvol gebruik van deze site? Verschillende potentiële gebruikers/investeerders hebben contact opgenomen met de gemeente. De gemeente heeft laten weten dat ze voorrang geeft aan het behoud van een overwegend commerciële activiteit en verzet zich tegen plannen om op de site studentenkamers te creëren.
 • Hoe wordt de bestemming van dit gebouw opgenomen in de langetermijnprojecten op de Delta-site? De betrokken plek blijft een bijzonder zichtbare handelslocatie langs deze toegangsweg tot Brussel. De uitvoering van het RPA Herrmann-Debroux zou de integratie in de stad ervan verbeteren door de huidige infrastructuur te vervangen door een stadsboulevard en door een nieuwe wijk te ontwikkelen op de site van de huidige parking Delta.
 • Weet u waarom Fiat heeft beslist weg te trekken uit Oudergem? Indien ja, moeten we daar dan de nodige lessen uit trekken? Voor zover we weten, heeft de concessionaris Motor Village Belgium (Fiat/Chrysler/Jeep) zijn activiteit langs de Invalidenlaan opgenomen in zijn vestiging aan de Leuvensesteenweg.

NEEMT AKTE

 • van de vraag gesteld door mevrouw Martine Maelschalck en de heer Jeremy Van Gorp
 • van het antwoord op de schriftelijke vraag
 • van de publicatie van de vraag en het antwoord, na vertaling, op de gemeentelijke website