Bestuur & Politiek

Stedenbouw - beslissingen

25.04.2019.—Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bepaling van de vorm en van de procedures voor de bekendmaking en de terbeschikkingstelling van de beslissingen, genomen door het college van burgemeester en schepenen, de gemachtigde ambtenaar en de Regering inzake stedenbouwkundige vergunningen, verkavelingsvergunningen en stedenbouwkundige attesten

Art. 6. § 1. Onverminderd artikel 194/2 van het BWRO wordt elke beslissing, bedoeld in artikel 2, gedurende vijftien dagen uitgehangen op het gemeentehuis en wordt ze gepubliceerd op de website van de gemeente(n) waar het project gelegen is en op wiens grondgebied het openbaar onderzoek plaatsgevonden heeft.

 

Beroep

Tegen deze beslissing kan door iedere partij die kan aantonen een belang of een nadeel te hebben, voor de Raad van State een beroep tot nietigverklaring ingesteld worden wegens overtreding van hetzij substantiële, hetzij op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen, overschrijding of afwending van macht. Dit kan via een schriftelijk verzoek, ondertekend door de belanghebbende of door een advocaat, aanhangig gemaakt worden bij de administratieve afdeling van de Raad van State binnen de 60 dagen na de kennisneming van de beslissing. Dit verzoek dient in 5 exemplaren (een origineel en 4 eensluidende kopieën) via aangetekend schrijven bezorgd te worden aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 in 1040 Brussel. Bij het beroep tot nietigverklaring kan een aanvraag tot schorsing van de uitvoering van de beslissing gevoegd worden in het geval van een urgentie die onverenigbaar is met de behandeling van de zaak tot nietigverklaring.

Preciezere gegevens over de modaliteiten van het beroep vindt u onder meer in de artikelen 14, 14 bis en 17 tot 32 van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 12 januari 1973, in het Reglement voor de procesvoering en op de website van de Raad van State : http://www.raadvst-consetat.be .

 

Bericht van mededeling van de beslissing inzake stedenbouw

 

Het college van Burgemeester en schepenen deelt mee zijn beslissingen op 26/11/2019

Dossier nr16653

 • Adres :  Krijgskundestraat
 • Voorwerp : onderverdelen en het verbouwen, na aanleiding van een PV van misdrijf, van een tweegezinswoning
 • Beslissing :  Weigeren

Dossier nr17053

 • Adres :  Waversesteenweg
 • Voorwerp : herontwikkelen van de omgeving en buitenkant toegang van de school
 • Beslissing :  Afleveren

Dossier nr17174

 • Adres :  Lammerendries
 • Voorwerp : slopen van een ééngezinswoning en het bouwen van een gebouw met 6 wooneenheden
 • Beslissing :  Afleveren

Dossier nr17291

 • Adres :  Invalidenlaan
 • Voorwerp : het verhogen en verbouwen van een gebouw met twee wooneenheden
 • Beslissing :  Afleveren onder voorwaarden

Dossier nr17335

 • Adres :  Sint-Juliaanskerklaan
 • Voorwerp : het conform stellen van een ééngezinswoning
 • Beslissing :  Afleveren

Dossier nr17350

 • Adres :  Paul Verheyleweghenlaan
 • Voorwerp : bouwen van een uitbreiding achteraan de begane grond en de eerste verdieping van een ééngezinswoning
 • Beslissing :  Afleveren

Dossier nr17419

 • Adres :  Witvissenlaan
 • Voorwerp : veranderen van de ramen en inkom- en garagedeuren van een ééngezinswoning
 • Beslissing :  Afleveren

Gepublieerd op 02.12.2019

 

College - 03/12/2019

Gepublieerd op 05.12.2019

Dossier nr17311

 • Adres :  René Stevenslaan
 • Voorwerp : het verbouwen en uitbreiden van een driegevel ééngezinswoning
 • Beslissing :  Afleveren

Dossier nr17403

 • Adres :  Jacques Bassemstraat
 • Voorwerp : slopen van twee huizen en het vellen van 4 bomen om een gebouw met 12 woningen te bouwen
 • Beslissing :  Weigeren

Dossier nr19/ARB/23

 • Adres :  Gabriel Emile Lebonlaan
 • Voorwerp : vellen van 1 boom
 • Beslissing :  Afleveren

Dossier nr19/ARB/26

 • Adres :  Jean Van Horenbeecklaan
 • Voorwerp : vellen van 1 boom
 • Beslissing :  Afleveren

Dossier nr19/ARB/28

 • Adres :  Visserijstraat
 • Voorwerp : vellen van 1 boom
 • Beslissing :  Afleveren

 

College - 10.12.2019

Gepublieerd op 12.12.2019

Dossier nr16166

 • Adres :  Heilig-Hartsquare
 • Voorwerp : conform zetten van een gemengd gebouw (boekhandel met eetmogelijkheid, woning, bedekt terras in de tuin en terras voor de handelszaak in de achteruitbouwstrook)
 • Beslissing :  Goedkeuring van de gewijzigde project + Uitgave

Dossier nr17225

 • Adres :  Gabriel Emile Lebonlaan
 • Voorwerp : conform stellen van de binnen veranderingen van een appartement gelegen op de 1ste verdieping van een appartementsgebouw
 • Beslissing :  Afleveren

Dossier nr17302

 • Adres :  Waversesteenweg
 • Voorwerp : conform stellen van de inrichting van een extra woning in een 5 woningen appartementsgebouw
 • Beslissing :  Afleveren

Dossier nr17323

 • Adres :  Walckierslaan
 • Voorwerp : uitbreiden en het verbouwen van een ééngezinswoning
 • Beslissing :  Afleveren

Dossier nr17487

 • Adres :  avenue Jean van Horenbeeck
 • Voorwerp : wijzigen van de kleur van de ramen en de inkomdeur van de medisch kantoor op de straatgevel, op de gelijksvloer van een gemengd gebouw (wijzigende vergunning tijdens het werf van stedenbouwkundige vergunning 17.358 afgeleverd op 10/09/2019)
 • Beslissing :  Afleveren

 

College - 17.12.2019

Gepublieerd op 19.12.2019

Dossier nr17180

 • Adres :  Jean Van Horenbeecklaan
 • Voorwerp : conform stellen van een gemengd gebouw van 1 handel en 2 woonheden (dakkapellen en garages)
 • Beslissing :  Afleveren

Dossier nr17363

 • Adres :  Heldenlaan
 • Voorwerp : veranderen en vergroten een ééngezinswoning en vellen van twee bomen
 • Beslissing :  Afleveren onder voorwaarden

Dossier nr17396

 • Adres :  Charles Michielslaan
 • Voorwerp : in overeenstemming de wijziging en de vergroting zetten van een ééngezinswoning in een gebouw van 5 woningen
 • Beslissing :  Weigeren

Dossier nr17459

 • Adres :  Edmond Van Nieuwenhuyselaan
 • Voorwerp : veranderen een kantoorgebouw en vellen 4 bomen
 • Beslissing :  Afleveren onder voorwaarden

Dossier nr17460

 • Adres :  Invalidenlaan
 • Voorwerp : veranderen het trappenhuis en de inkomen van de woningen in een gebouw van drie woningen
 • Beslissing :  Afleveren

Dossier nr17462

 • Adres :  Vorstlaan
 • Voorwerp : conform stellen van de verandering in de verdeling van twee woningen op de 5de verdieping van een appartementsgebouw
 • Beslissing :  Afleveren

Dossier nr17476

 • Adres :  Guillaume Keyenlaan
 • Voorwerp : het bouwen van een bijbouw en een dakkapel op een ééngezinswoning en het vellen van een boom
 • Beslissing :  Afleveren

Dossier nr02/PFD/1730757

 • Adres :  Beaulieulaan, Edmond Van Nieuwenhuyselaan, Herrmann-Debrouxlaan, Waverstesteenweg
 • Voorwerp : Het vellen van 9 bomen
 • Beslissing :  Nota genomen - toekenning van een vergunning door de gemagchtigde ambtenaar

Dossier nr17051

 • Adres :  Driebruggenstraat
 • Voorwerp : wijzigen en vergroten een gebouw in binnenterrein van huizenblokken en crëeren twee woningen
 • Beslissing :  Afleveren

 

College - 20.12.2019

Gepubliceerd op 23.12.2019

Dossier nr17398

 • Adres :  Bocqstraat
 • Voorwerp : slopen van een bestaand terras, het scheppen van een balkon met trap naar de tuin achteraan een ééngezinswoning
 • Beslissing :  Afleveren

Dossier nr17109

 • Adres :  Tervuurstesteenweg
 • Voorwerp : veranderen van een ééngezinswoning
 • Beslissing :  Afleveren onder voorwaarden

 

College - 07.01.2020

Gepubliceerd op 13.01.2020

Dossier nr17299

 • Adres :  de Beaulieulaan
 • Voorwerp : conform stellen van drie woongebouwen
 • Beslissing :  Afleveren

Dossier nr19/ARB/27

 • Adres :  Hugo Van der Goeslaan
 • Voorwerp : vellen van 1 boom
 • Beslissing :  Afleveren

 

College - 14.01.2020

Gepubliceerd op 22.01.2020

Dossier nrPUB/115

 • Adres :  Watermaelsesteenweg, Herrmann-Debrouxlaan
 • Voorwerp : Onderhoud van 2 Villo! 2m² reclameapparaten geïntegreerd in Villo! stations met digitale reclamekiosken.
 • Beslissing :  Het in ontvangst nemen van de door de gedelegeerde ambtenaar geweigerd stedenbouwkundige vergunning.

Dossier nrPUB/116

 • Adres :  Invalidenlaan
 • Voorwerp : Onderhoud van één van de twee 2m² reclameapparaten die geïntegreerd zijn in de Villo! stations met digitale reclamekiosken.
 • Beslissing :  Het in ontvangst nemen van de door de gedelegeerde ambtenaar afgegeven stedenbouwkundige vergunning.

 

College - 21.01.2020

Gepubliceerd op 22.01.2020

Dossier nr17215

 • Adres :  Vrijwilligerslaan
 • Voorwerp : een uitbreiding (glazen dak) op de begane grond te bouwen om een kantoor te vergroten
 • Beslissing :  Afleveren

Dossier nr17383

 • Adres :  Triomflaan
 • Voorwerp : het wijziging van een ééngezinswoning en het vellen van een boom
 • Beslissing :  Afleveren

Dossier nr17384

 • Adres :  Triomflaan
 • Voorwerp : Het conform stellen van een ééngezinswoning
 • Beslissing :  Afleveren

Dossier nr17385

 • Adres :  Triomflaan
 • Voorwerp : Het conform stellen van een ééngezinswoning
 • Beslissing :  Afleveren

Dossier nr17432

 • Adres :  Tweesteenwegenstraat
 • Voorwerp : wijzigen het SV n°16977 (interne herinrichting)
 • Beslissing :  Afleveren

Dossier nr17492

 • Adres :  Zangvogelslaan
 • Voorwerp : afbraken en herbouwen een bijlage op de achterkant van de gelijksvloer van een ééngezinswoning
 • Beslissing :  Afleveren

Dossier nr17493

 • Adres :  Invalidenlaan
 • Voorwerp : het conform stellen van de wijziging van de schrijnwerk van eengebouw met 4 woningen
 • Beslissing :  Afleveren

Dossier nrENS/55

 • Adres :  Waversesteenweg
 • Voorwerp : plaatsen een lichtbord op de zijgevel van een handel op de begane grond van het gebouw voor gemengd gebruik
 • Beslissing :  Afleveren onder voorwaarden

Dossier nr17360

 • Adres :  Vorstlaan
 • Voorwerp : Renoveren de speeltuin, bouwen een overdekte speelplaats en het regulariseren van achtertuinparkeerplaatsen.
 • Beslissing :  Het in ontvangst nemen van de door de gedelegeerde ambtenaar afgegeven stedenbouwkundige vergunning.

 

College - 28.01.2020

Gepubliceerd op 31.01.2020

Dossier nr17418

 • Adres :  Triomflaan
 • Voorwerp : in overeenstemming brengen, na een PV van misdrijf, de duplex op het gelijkvloers en de kelder van een appartementsgebouw
 • Beslissing :  Afleveren

Dossier nr17381

 • Adres :  Tervurensesteenweg, Eikenweg
 • Voorwerp : Opzetten van een nieuw mobiel telefoonstation Orange: vervang een lichtmast met een 25m hoge lichtmast, met 3 antennes, 1 hertzianstraal en de lichtmast, plaats de technische kasten die nodig zijn voor de goede werking van het station in een ondergronds technisch lokaal,
 • Beslissing :  Het in ontvangst nemen van de door de gedelegeerde ambtenaar geweigerd stedenbouwkundige vergunning.

Dossier nr19/ARB/11

 • Adres :  Invalidenlaan
 • Voorwerp : vellen van 1 boom
 • Beslissing :  Afleveren

Dossier nr19/ARB/29

 • Adres :  Charles Schallerlaan
 • Voorwerp : vellen van 9 bomen
 • Beslissing :  Afleveren onder voorwaarden
 •  

College - 04.02.2020

Gepubliceerd op 05.02.2020

Dossier nr17062

 • Adres :  Waversesteenweg
 • Voorwerp : afschaffen van het dak, het bouwen van twee verdiepingen en 1 studio en 1 duplex inrichten in een gemengd gebouw (handelszaak en woning)
 • Beslissing :  Afleveren

Dossier nr17087

 • Adres :  Waversesteenweg
 • Voorwerp : aanleg van een terras op de 4de verdieping van een kantoorgebouw
 • Beslissing :  Afleveren onder voorwaarden

Dossier nr17494

 • Adres :  Jean-Baptiste Vandercammenstraat
 • Voorwerp : veranderen een ééngezinswoning 3-gevels
 • Beslissing :  Afleveren onder voorwaarden

Dossier nr17495

 • Adres :  Louis Berlaimontlaan
 • Voorwerp : veranderen en in overeenstemming brengen een 3-gevelen ééngezinswoning
 • Beslissing :  Afleveren

Dossier nr20/ARB/2

 • Adres :  Paul Vanden Thorenlaan
 • Voorwerp : vellen van 1 boom
 • Beslissing :  Afleveren

Dossier nrPUB/111

 • Adres :  Charles Michielslaan
 • Voorwerp : een lichtreclamepaneel van 16m² te onderhouden op een zijgevel van het gebouw
 • Beslissing :  Weigeren

Dossier nrPUB/112

 • Adres :  Charles Michielslaan
 • Voorwerp : een lichtreclameapparaat van 36 m² te onderhouden op een onbebouwd terrein
 • Beslissing :  Weigeren

 

College - 11.02.2020

Gepubliceerd op 12.02.2020

Dossier nr17416

 • Adres :  Waversesteenweg
 • Voorwerp : het accessoire hondenboarding naar de eengezinswoning te verwijderen
 • Beslissing :  Afleveren

Dossier nr17463

 • Adres :  Invalidenlaan
 • Voorwerp : bouwen van een flatgebouw van 4 woonheden
 • Beslissing :  Weigeren

 

College - 18.02.2020

Gepubliceerd op 18.02.2020

Dossier nr16467

 • Adres :  Visserijstraat
 • Voorwerp : het conform stellen van de verdeling van twee woningen op de 4e verdieping van een gebouw
 • Beslissing :  Afleveren

Dossier nr17245

 • Adres :  Tervuursesteenweg
 • Voorwerp : verbouwen en het vergroten van en handelwoning in een gemengd gebouw conform stellen (handel en twee woningen)
 • Beslissing :  Afleveren

Dossier nr17504

 • Adres :  Appelbloesemgaarde
 • Voorwerp : veranderen en vergroten een ééngezinswoning
 • Beslissing :  Afleveren

Dossier nr20/ARB/3

 • Adres :  Vandrommelaan
 • Voorwerp : vellen van 1 boom
 • Beslissing :  Afleveren

Dossier nr20/ARB/5

 • Adres :  Auguste Oleffelaan
 • Voorwerp : vellen van 1 boom
 • Beslissing :  Afleveren

Dossier nr20/ARB/9

 • Adres :  Eugène Denisstraat
 • Voorwerp : vellen van 1 boom
 • Beslissing :  Afleveren

Dossier nr02/PFU/1720751 

 • Adres :  Park van Woluwe (Chalet Tennis)
 • Voorwerp : Herstel van de voetbalveld
 • Beslissing :  Het in ontvangst nemen van de door de gedelegeerde ambtenaar afgegeven stedenbouwkundige vergunning.