Subsidie 2020 ten gunste van de sportclubs van Oudergem die hun activiteiten in het sportcentrum van het Zoniënwoud uitoefenen.

DE RAAD,
Gelet op de wet van 14 november 1983 op de controle van het verlenen en van het gebruiken van bepaalde subsidies;
Gelet op artikel 117 van de nieuwe gemeentewet;
Gezien er een subsidie van 30.000 € voorzien is op artikel 764/33201 van de gewone begroting van 2019 ten gunste van de sportclubs van Oudergem die hun activiteiten in het sportcentrum van het Zoniënwoud uitoefenen;
Gezien het aanvraagformulier voor subsidies, aan de sportclubs die hun activiteiten in het Sportcentrum van het Zoniëwoud uitoefenen, goedgekeurd werd door de Gemeenteraad op datum van 29/10/2020;
Gezien het aanvraagformulier voor subsidies per mail, aan de sportclubs die hun activiteiten in het Sportcentrum van het Zoniëwoud uitoefenen, werd verzonden op datum van 2/11/2020;
Gezien het bedrag van de subsidies proportioneel vastgelegd is volgens de huurkosten het Sportcentrum van het Zoniëwoud;
Gezien het bedrag van de susidie 15% van de huurkosten bedraagt;
Gezien de aanvragen voor de subsidie het bedrag van de subsidie overschrijven, gezien het percentage terug wordt gebracht op 13,99% van de huurkosten;
BESLUIT:
de subsidies aan de volgende sportclubs te storten :
  • Bug@Boo Dance Auderghem VZW voor een bedrag van 869€
  • Gym team voor een bedrag van 1.335€
  • Kiyoku Aiki Dojo VZW voor een bedrag 2.850€ van
  • Ecole de Tennis La Baraque VZW voor een bedrag van 3.376€
  • Tennis Club des Trois Fontaines VZW voor een bedrag van 4.063€
  • Parc Hockey Club VZW voor een bedrag van 17.502€
Onderhavige beraadslaging zal met de bijbehorende stukken aan de Gemeenteontvanger bezorgd worden en onder beknopt verslag aan de Heer Minister van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met Plaatselijke Besturen.