20191128_GR

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 21.11.2019 - Goedkeuring

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 28.11.2019

Meer

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 24.10.2019 - Goedkeuring- uitstel van 21/11/2019

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 28.11.2019

Meer

Dringende punt aan de agenda - Nieuwe Gemeentewet - artikel 97

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 28.11.2019

Meer

Mededelingen : Lijst van opdrachten gegund via onderhandelingsprocedure.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 28.11.2019

Meer

Mededelingen : Lijst van besluiten van de Burgemeester - artikelen 133 et 135 NGW

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 28.11.2019

Meer

Overeenkomst tussen Reprobel en de gemeente Oudergem

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 28.11.2019

Meer

Politiezone - Jaarverslag 2018 - aktename

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 28.11.2019

Meer

Vervanging van één lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 28.11.2019

Meer

BRUTELE - Gewone algemene vergadering van 17.12.2019 - Stemming over alle agendapunten

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 28.11.2019

Meer

Overeenkomst met betrekking tot de modaliteiten voor de terbeschikkingstelling van een toelage van het Gewest voor het verwerven van fietsboxen

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 28.11.2019

Meer

Overeenkomst betreffende de terbeschikkingstelling van een lokaal voor het parkeren van fietsen voor bewoners, de beheermodaliteiten ervan en de respectieve verplichtingen van het parkeeragentschap en de gemeente Oudergem

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 28.11.2019

Meer

22STE vernieuwing van het mobiliteitscontract tussen het Brussels Hoofdstedelijke Gewest en de gemeente Oudergem - contract AUD-023.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 28.11.2019

Meer

RPA Delta-Herrmann-Debroux - Advies betreffende het ontwerp zoals vastgesteld door de regering op 16 mei 2019

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 28.11.2019

Meer

Goedkeuring van de rekeningen van de Raadgevende sportcommissie - dienstjaar 2018.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 28.11.2019

Meer

Vernieuwing van de Conventie tussen Atout Projet VZW en de gemeente Oudergem om het ter beschikking stellen van socio opvoedkundige animatoren voor jaren 2020-2022.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 28.11.2019

Meer

Samenstelling van de Cultuuradviesraad van gemeente Oudergem voor de periode 2019-2024.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 28.11.2019

Meer

Goedkeuring van het Lokaal Cultuurbeleidsplan van Gemeente Oudergem voor de periode 2020-2025.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 28.11.2019

Meer

Goedkeuring van het Convenant Lokaal Cultuurbeleid tussen de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de gemeenten voor de periode 2020-2025.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 28.11.2019

Meer

Goedkeuring overeenkomst met VGC betreffende culturele infrastructuur voor de periode 2020-2025.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 28.11.2019

Meer

Deelneming van de gemeente Oudergem aan de Joblente 2020.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 28.11.2019

Meer