#Bouwplaats

Werf : renovatie en asbestverwijdering van Deltatunnel

Brussel Mobiliteit gaat tijdens de maanden juli en augustus de Deltatunnel renoveren  (van 06.07.2020 tot 31.08.2020)

Meer

Werf : Beaulieu-brug renoveren

Brussel Mobiliteit gaat tijdens de maanden juli en  augustus de Beaulieu-brug renoveren (van 06.07.2020 tot 14.08.2020)

Meer

Werf : Vernieuwing keermuur

Brussel Mobiliteit zal de keermuur van de talud op de hoek van de Waverse- en de Tervuursesteenweg verstevigen.

Meer

Uw handelszaak ondervindt hinder door wegenwerken ? Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest steunt u!

Een gecoördineerde bouwplaats hindert het autoverkeer voor uw handelszaak tijdens ten minste 29 opeenvolgende dagen? Het Geweest ondersteunt u en kan u, onder bepaalde voorwaarden, een forfaitaire vergoeding en een premie voor verfraaiingswerken aan uw handelszaak toekennen!

Meer

Wegwerkzaamheden

Op dit pagina kunt U vinden het lijst van de werven die op het grondgebied van Oudergem liggen.

Meer