#Bouwplaats

Openbare werken en gemeentelijke werven: een bijzonder druk programma in 2021

Glasbollen, fietsenparkings, vernieuwen van bestrating, asfaltering en vergroening: de dienst Gemeentewerken heeft het dit jaar bijzonder druk. Een kort overzicht (bijna) halverwege.

Meer

Uw handelszaak ondervindt hinder door wegenwerken ? Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest steunt u!

Een gecoördineerde bouwplaats hindert het autoverkeer voor uw handelszaak tijdens ten minste 29 opeenvolgende dagen? Het Geweest ondersteunt u en kan u, onder bepaalde voorwaarden, een forfaitaire vergoeding en een premie voor verfraaiingswerken aan uw handelszaak toekennen!

Meer

Wegwerkzaamheden

Op dit pagina kunt U vinden het lijst van de werven die op het grondgebied van Oudergem liggen.

Meer