Gemeenteraad - Anderen

Evolutie van het pensioensfonds - Resultaat van het dienstjaar 2020.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 24.06.2021

Meer

Camera's Politiezone Ukkel-Watermaal Boitsfort - Oudergem: Gebruik van vaste camera's (multi-angles)

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 27.05.2021

Meer

Persoonsgegevens: wijziging van het contract met de onderaannemer CIVADIS- MyShir

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 27.05.2021

Meer

WASTRA-perimeter - sluiting van een memorandum van overeenstemming

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 27.05.2021

Meer

Aantekening van een beroep in de rechtbank van eerste aanleg van Brussel tegen de gewestelijke belastingen op de gevaarlijke, ongezonde en hinderlijke inrichtingen - Aanslagjaar 2020 - Machtiging om gerechtelijke procedures in te dienen - BEDRAG: 3.757,40

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 27.05.2021

Meer

Beroep tegen het vonnis gewezen op 4 maart 2021 door het rechtbank van eerste aanleg (19/6267/A) betreffende de belastingen op de pylonen, masten, antennen en andere telecommunicatie apparaten, uitzendsignalen, uitwisseling van informatie via hertzweg

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 27.05.2021

Meer

Beroep tegen het vonnis gewezen op 27 april 2021 door het rechtbank van eerste aanleg (19/7261/A & 19/7343/A) betreffende de belastingen op de pylonen, masten, antennen en andere telecommunicatie apparaten, uitzendsignalen

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 27.05.2021

Meer

Aankoop van een gebouw gelegen te 1160 Oudergem, Waversesteenweg 1977

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 27.05.2021

Meer

Aankoop van een onroerend goed gelegen te 1160 Oudergem, Waversesteenweg 1975

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 27.05.2021

Meer

Goedkeuring van het functieprofiel en de oproep tot het indienen van kandidaten voor de functie van adjunct-directeur van de Stedelijke Muziekacademie "Franz Constant" en machtiging tot het starten van de aanwervingsprocedure.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 29.04.2021

Meer

Camera's Politiezone Ukkel-Watermaal Boitsfort - Oudergem: Zichtbaar gebruik van mobiele ANPR camera’s

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 25.03.2021

Meer

Vervrouwelijking van de openbare ruimte « Meer vrouw op straat” : uitslag van de stem van de inwoners – Goedkeuring van de toekenning van de namen

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 25.03.2021

Meer

Secundair kunstonderwijs met beperkt leerplan: nieuwe baremaregeling toepasselijk vanaf 1 januari 2021

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 25.02.2021

Meer

Driejarig investeringsprogramma voor de jaren 2019 tot 2021 - Project nr01 - Uitwerking en goedkeuring van het programma

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 17.12.2020

Meer

Opstellen van een lokale diagnose van de Triomflaan en van een projectfiche die aan het Stadsbeleid (stadsvernieuwing) van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt voorgelegd met het oog op het verkrijgen van een subsidie van 306.321,72 euro voor de bouw

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 17.12.2020

Meer

Toekenning voor 2020 van een eindejaarstoelage.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 17.12.2020

Meer

Op afstand houden van de vergadering van de Gemeentraad

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 26.11.2020

Meer

Ratificatie van avenant nr. 1 bij de pensioenregeling gekoppeld aan het door de gemeente Oudergem onderschreven groepsverzekeringscontract

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 29.10.2020

Meer

Reglement inzake het uitstellen van de niet-genomen jaarlijkse vakantiedagen door de personeelsleden ten gevolge van de Covid-19 pandemie

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 29.10.2020

Meer

Gezondheidscrisis COVID-19 - zitting van de Gemeenteraad - virtuele vergadering

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 25.06.2020

Meer