Gemeenteraad - Mededelingen

Mededelingen : Lijst van besluiten van de Burgemeester - artikelen 133 et 135 NGW

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 31.03.2022

Meer

Mededelingen : Lijst van opdrachten gegund via onderhandelingsprocedure

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 24.02.2022

Meer

Mededelingen : Lijst van besluiten van de Burgemeester - artikelen 133 et 135 NGW

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 24.02.2022

Meer

Mededeling : Machtiging van de medeondertekening van de Gemeentesecretaris aan andere ambtenaren

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 24.02.2022

Meer

Mededelingen : Virtuele vergadering van de Gemeenteraad via videoconferentie

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 27.01.2022

Meer

Mededelingen : Lijst van opdrachten gegund via onderhandelingsprocedure.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 27.01.2022

Meer

Mededelingen : Lijst van besluiten van de Burgemeester - artikelen 133 et 135 NGW

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 27.01.2022

Meer

Mededelingen - Verkeerspolitie: aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer op gemeentewegen

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 27.01.2022

Meer

Mededelingen : Lijst van opdrachten gegund via onderhandelingsprocedure

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 23.12.2021

Meer

Mededelingen : Lijst van besluiten van de Burgemeester - artikelen 133 et 135 NGW

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 23.12.2021

Meer

Mededelingen : Lijst van besluiten van de Burgemeester - artikelen 133 et 135 NGW

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 25.11.2021

Meer

Mededelingen : Lijst van opdrachten gegund via onderhandelingsprocedure.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 25.11.2021

Meer

Mededelingen : Lijst van opdrachten gegund via onderhandelingsprocedure.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 21.10.2021

Meer

Mededelingen : Lijst van besluiten van de Burgemeester - artikelen 133 et 135 NGW

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 21.10.2021

Meer

Mededelingen : Lijst van opdrachten gegund via onderhandelingsprocedure.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 30.09.2021

Meer

Mededelingen : Lijst van besluiten van de Burgemeester

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 30.09.2021

Meer

Mededelingen : Virtuele vergadering van de Gemeenteraad via videoconferentie

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 24.06.2021

Meer

Mededelingen : Lijst van opdrachten gegund via onderhandelingsprocedure.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 24.06.2021

Meer

Mededelingen : Lijst van besluiten van de Burgemeester - artikelen 133 et 135 NGW

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 24.06.2021

Meer

Mededelingen : Virtuele vergadering van de Gemeenteraad via videoconferentie

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 27.05.2021

Meer