Gemeenteraad - Mandaten

Verkiezing en eedaflegging van de Eerste Schepen.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 06.12.2018

Meer

Verkiezing en eedaflegging van de Tweede Schepen.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 06.12.2018

Meer

Verkiezing en eedaflegging van de Derde Schepen.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 06.12.2018

Meer

Verkiezing en eedaflegging van de Vierde Schepen.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 06.12.2018

Meer

Verkiezing en eedaflegging van de Vijfde Schepen.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 06.12.2018

Meer

Verkiezing en eedaflegging van de Zesde Schepen.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 06.12.2018

Meer

Verkiezing en eedaflegging van de Zevende Schepen.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 06.12.2018

Meer

Bijkomende schepen - artikel 279 van de Nieuwe Gemeentewet

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 06.12.2018

Meer

Verkiezing en eedaflegging van de Achtste Schepen.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 06.12.2018

Meer

Verkiezing van de plaatsvervanger Voorzitter van de gemeenteraad.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 06.12.2018

Meer

Vervanging van Mevrouw Stéphanie PAULISSEN. Onderzoek der geloofsbrieven van het plaatsvervangend lid van Mevrouw Stéphanie PAULISSEN. Eedaflegging en aanstelling. De Heer Matthieu PILLOIS.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 13.12.2018

Meer

Verkiezing en eedaflegging van een Schepen.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 13.12.2018

Meer

Transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de openbare mandatarissen

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 13.12.2018

Meer

Verkiezing van de leden van de politieraad

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 13.12.2018

Meer

BRULOCALIS - Vervanging van één bestuurder

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 13.12.2018

Meer

BRUTELE - Vervanging van één bestuurder

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 13.12.2018

Meer

SIBELGA / INTERFIN - Vervanging van één bestuurder

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 13.12.2018

Meer