#Jobs - transparantie

Vacature : Administratief assistent

De gemeente Oudergem wenst een administratief assistent voor de dienst openbare ruimte aan te werven (M/V/X)

Meer

Vacature :

La Commune d'Auderghem organise des examens en vue de constituer une réserve de recrutement pour le poste de travailleur·euse psycho-médico-social·e pour ses milieux d'accueil de la Petite Enfance.

Meer

Vacature : leerkracht lager onderwijs (immersieonderwijs Nederlands)

De gemeente Oudergem is op zoek naar een leerkracht lager onderwijs in een  immersieonderwijs  Nederlands.

Meer

Vacature: verpleegkundige

Het OCMW wenst een voltijds verpleegkundige in dienst te nemen.

Meer

Vacature - Helpdeskmedewerker

De gemeente von Oudergem verbindt een Helpdeskmedewerker.

Meer

Vacature : Administratief attaché – adjunct-verantwoordelijke van de dienst Bevolking

Administratief attaché – adjunct-verantwoordelijke van de dienst Bevolking - Burgerlijke stand (niveau A).

 

Meer

Offre d’emploi : Bibliothécaire

La commune d'Auderghem  engage 2 bibliothécaires (un agent à temps plein et un agent à mi-temps)  pour des remplacements de minimum trois mois dans les bibliothèques francophones.

 

Meer

Vacature: Leerkracht zedenleer

Leerkracht zedenleer voor 13 lesperiodes per week.

Meer

Vacature - OCMW - zorgkundige

Het OCMW werft een deeltijds (¾) zorgkundige -  vervangingsovereenkomst  voor onbepaalde duur - voor onmiddellijke indiensttreding.

Meer

Vacature OCMW - Administratief secretaris/secretaresse

Voltijds administratief secretaris/secretaresse voor het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Oudergem - Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur - voor onmiddellijke indiensttreding.

Meer

Vacature OCMW - Logopedist/e

Halftijds logopedist/e voor de Residentie Koningin Fabiola - Vervangingsovereenkomst - voor een onmiddellijke indiensttreding.

Meer

Vacature OCMW - Administratief secretaris/secretaresse belast met opleiding

Halftijds administratief secretaris/secretaresse - Vervangingsovereenkomst - voor een onmiddellijke indiensttreding.

Meer

Vacature - hulpfunctionaris voor jonge kinderen

De gemeente Oudergem wil een aanwervingsreserve aanleggen voor een voltijdse betrekking van hulpfunctionaris voor jonge kinderen in het kader van een toekomstige aanstelling in onze vier gemeentelijke kinderdagverblijven.

Meer

Vacature - Stedenbouw / Leefmilieu - Diensthoofd

De gemeente Oudergem wil een verantwoordelijke voor de dienst Stedenbouw / Leefmilieu aanwerven.

Meer

Vacature - Human resources medewerker/ster

Onder het gezag van de HR-beheerder en in overeenstemming met de richtlijnen die door de gemeentesecretaris worden gegeven, gaat de HR-medewerker/ster over tot de uitvoering en de implementatie van de HR-processen en -tools, voornamelijk binnen de domeinen van de evaluatie en de opleiding, maar ook in het kader van de aanwerving, de loopbaanontwikkeling (statutarisering, promotie), het conflictbeheer, ...

Meer

Werkaanbieding – Kinderverzorger / Kinderverzorgster

De gemeente Oudergem wil een aanwervingsreserve aanleggen voor een voltijdse betrekking van kinderverzorg(st)er in het kader van een toekomstige aanstelling in onze vier gemeentelijke kinderdagverblijven.

Meer

Werkaanbieding - Schoonmaker / Schoonmaakster

De gemeente Oudergem legt een werfreserve aan voor de graad hulparbeider voor scholencentra.

Meer

Vacature - verpleegkundige-directeur/trice voor de gemeentelijke kinderdagverblijven

De gemeente Oudergem werft een verpleegkundige-directeur/trice voor de gemeentelijke kinderdagverblijven aan.

Meer

Vacature - Steward

De Gemeente Oudergem zoekt een Steward.

Meer

Vacature - OCMW - zorgkundige

Het OCMW werft een deeltijds (¾) zorgkundige aan met een contract van bepaalde duur onder het gesco-statuut.

Meer