#Jobs - transparantie

Vacature : administratief secretaris Eco-adviseur – Agenda 21 coördinator

De gemeente Oudergem zoekt een administratief secretaris Eco-adviseur – Agenda 21 coördinator (Niveau B) voor de stedenbouw en leefmilieu dienst (M, V, X).

 

Meer

Vacature - Coördinator van de Nederlandstalige aangelegenheden (M/V/X)

De gemeente Oudergem wenst een coördinator van de Nederlandstalige aangelegenheden (M/V/X) aan te werven - Halftijdse betrekking

Meer

Vacature - coordinator van de onderwijscel Preventiehuis (M/V/X)

De gemeente Oudergem organiseert een aanwervingsexamen en legt een wervingsreserve aan voor de graad van administratief secretaris (niveau b) - coordinator van de onderwijscel Preventiehuis (M/V/X).

Meer

Vacature - Directeur Human Resources (M/V/X)

Wil je meewerken aan de uitbouw van een modern HR-beleid in een lokaal bestuur? Dan moet je hier zijn!

Meer

Vacature : Gespecialiseerd opvoeder voor de Educatieve cel van het Preventiehuis

De gemeente Oudergem is op zoek naar een gespecialiseerd opvoeder voor de Educatieve cel van het Preventiehuis (administratief secretaris).

Meer

Vacature - Adjunct-coördinator bij de dienst Gemeenschapswachten

De gemeente Oudergem zoekt een adjunct-coördinator bij de dienst Gemeenschapswachten.

Meer

Vacature : Onderwijzer·es voor de lagere school

De gemeente Oudergem is op zoek naar een leerkracht lager onderwijs.

Meer

Vacature IAPS - assistant·e de direction

L'IAPS recherche un·e assistant·e de direction (H/F/X)

 

Meer

Vacature: OCMW – Administratief secretaris - Verantwoordelijke Algemene Zaken

Het OCMW van Oudergem wenst een voltijds administratief secretaris in dienst te nemen die verantwoordelijk is voor algemene zaken. Het gaat om een aanstelling met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur met onmiddellijke indiensttreding.

Meer

Vacature : OCMW - Psycholoog

Het OCMW van Oudergem wil een voltijdse psycholoog aanwerven met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur voor een periode van 6 maanden (met onmiddellijke indiensttreding).

Meer

Vacature : OCMW - zorgkundige

Het OCMW van Oudergem wenst een zorgkundige in dienst te nemen voor een contract van bepaalde duur van 3 maanden (Residentie Koningin Fabiola).

Meer

Vacature - schoolhoofd

De gemeente Oudergem lanceert een tweede oproep tot kandidaatstelling voor de functie van schoolhoofd in een gewone basisschool waarvan het schoolproject een dubbel spoor vertoont, namelijk een traditionele en een Nederlandstalige onderdompeling.

Meer

Vacature : OCMW - Onthaalmedewerker

De sociale dienst wenst zo snel mogelijk een kandidaat in dienst te nemen met het hieronder beschreven profiel.

Meer

Vacature - Hulpkracht kinderopvang/ Kinderverzorg(st)er

De gemeente Oudergem biedt contracten van bepaalde duur aan voor voltijdse betrekkingen van hulpkracht kinderopvang/ kinderverzorg(st)er, al dan niet onder het GESCO-statuut, voor onmiddellijke indiensttreding met de mogelijkheid tot verlenging.

Meer

Vacature - Arbeider-schilder

De gemeente Oudergem zoekt een technisch adjunct (niveau D) – Arbeider-schilder

Meer

Vacature - schoolhoofd

De gemeente Oudergem lanceert een eerste oproep tot kandidaatstelling voor de functie van schoolhoofd in een gewone basisschool waarvan het schoolproject een dubbel spoor vertoont, namelijk een traditionele en een Nederlandstalige onderdompeling.

Meer

Vacature - Administratief secretaris - animator in een structuur voor leerlingenbegeleiding (secundair onderwijs)

De gemeente Oudergem legt een wervingsreserve voor de afdeling Preventie aan.

Meer

Vacature : technisch adjunct (Niveau D) - Bestratingsmetselaar voor wegeniswerken

De Gemeente Oudergem zoekt 1 technisch adjunct (Niveau D) - Bestratingsmetselaar voor wegeniswerken
 

Meer

Vacature : OCMW - fulltime zorgkundige

Het OCMW van Oudergem wil zo snel mogelijk een fulltime zorgkundige in dienst nemen met een vervangende arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (onmiddellijke indienstneming).

Meer

Vacature : IAPS - docent Nederlands

Het IAPS zoekt, vanaf donderdag 1 september 2020, een docent Nederlands (m/v) - Niveau hoger secundair

Meer