Vredegerecht

Vredegerecht: 1.565 Oudergemnaars doen de federale overheid buigen

Ook het bureau voor juridische bijstand is gered

Meer

Vredegerecht van Oudergem-Watermaal-Bosvoorde gered!

Na wekenlange mobilisatie en een petitie die ruim 1.565 handtekeningen opleverde, heeft de federale regering haar wetsontwerp over de hervorming van de gerechtelijke kantons gewijzigd. Tenzij er zich nieuwe ontwikkelingen voordoen, is het vredegerecht van Oudergem-Watermaal-Bosvoorde daarmee gered .

Meer

Hervorming van de gerechtelijke kantons: de federale regering ontneemt 190.000 Brusselaars hun toegang tot een nabijgelegen rechtscollege

Met het wetsontwerp dat ze op 13 oktober indiende, volhardt de regering in haar streven om het vredegerecht van Oudergem te sluiten. " Daarmee legt ze het advies van de twee voorzitters van de rechtbank van eerste aanleg van Brussel gewoon naast zich neer, hoewel zij met de nodige cijfergegevens aantonen dat de verdeling van het kanton Oudergem over Ukkel en Etterbeek op een echte ramp zal uitdraaien ", aldus de verontwaardigde reactie van Christophe Magdalijns, waarnemend burgemeester van Oudergem. Donderdag zal er een petitie

Meer

Afschaffing van het vredegerecht in Oudergem: Raad van State vernietigt beslissing van de federale regering.

Op 7 maart van dit jaar besloot de federale regering het vredegerecht in Oudergem te sluiten. Naar aanleiding van die beslissing zouden de Oudergemnaars, maar ook de Bosvoordenaars, niet langer toegang hebben tot een nabijgelegen instantie. De gemeente Oudergem besloot hierop onmiddellijk twee beroepen in te stellen tegen de beslissing van de minister. En de gemeente krijgt nu ook gelijk van de Raad van State.

Meer

Vredegerecht : bijna 1.000 handtekeningen en eerste overwinning

Petitie gelanceerd door gemeente verzamelde bijna 1000 handte-keningen. De auditeur bij de Raad van State adviseert volledig annuleren van de beslissing van de minister van Justitie. Deze minister besliste om het vredege-recht te sluiten waardoor inwoners van Oudergem en Watermaal-Bosvoorde vlotte toegang tot het vredegerecht zouden verliezen.

Meer

Red het vredegerecht in Oudergem!

De sluiting van het vredegerecht in Oudergem is een inbreuk op de levenskwaliteit van alle Oudergemnaars en zal ernstige gevolgen hebben op de lokale samenleving en des te meer op de meest kwetsbaren. Daarom verzoeken wij de eerste minister Charles MICHEL over te gaan tot de nietigverklaring van deze beslissing en zowel het vredegerecht in Oudergem als het bureau voor juridische bijstand dat zich in hetzelfde gebouw bevindt te behouden.

Meer

Red het vredegerecht in Oudergem!

De federale regering heeft besloten om het vredegerecht in Oudergem te sluiten.

Meer

Petitie en twee rechtsvorderingen voor het behoud van het vredegerecht in Oudergem.

De federale overheid heeft beslist de indeling van de vredegerechten in de gerechtelijke kantons te herzien. Onder het voorwendsel van rationalisatie zal een op de vier vredegerechten in België gesloten worden, waaronder dat in Oudergem.

Meer