Premie

RENOLUTION-premies 2022

Renolution.brussels opent een nieuw vensteris het nieuwe platform voor alle informatie over om de gewestelijke premies voor renovatie.

Meer

Heeft u uw hond laten chippen? Vraag nu de gemeentepremie aan.

Premieaanvraagformulier

Meer

Voorzie uw hond of kat van een microchip

Vraag naar de gemeentelijke premie

Meer

Homegrade

Homegrade is het advies- en begeleidingscentrum voor huisvesting in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Meer

200 woningen beveiligd : Oudergem biedt tot 400 euro premie voor beveiliging

200. Dat is het aantal Oudergemse woningen dat sedert de lancering van deze preventiemaatregel een premie kreeg voor inbraakbeveiliging.

Meer

Een uitzonderlijke premie om uw kat te steriliseren

In 5 jaar baren een kattenpaar en hun afstammelingen 5000 kittens. Er is ook een ernstige overbevolking aan katten en een groeiend aantal zwerfkatten in het Brussels Gewest. De nieuwe gewestelijke verplichting heeft dus tot doel overbevolking te bestrijden.

Meer

Préventie : tot € 400 premie voor het beveilingen van uw woning

Om inbraken tegen te gaan, geeft de gemeente sinds 2009 een premie aan inwoners die hun woning beveiligen.

Meer

(Ver)bouwen

Werken uitvoeren bij u thuis? Is daar een vergunning voor nodig? Wilt u een container voor de deur om puin in te ruimen? Of wenst u gewoon plaats voor de aannemersvoertuigen reserveren? Misschien kan u de gelegenheid te baat nemen om uw huis tegen diefstal te beveiligen? Zijn er premies waarvan u kan genieten om u bij die uw werken te helpen?

Meer

Allocation de naissance - règlement

Règlement : Allocation de naissance

Meer

Reglement inzake de aanmoediging van gezinnen om woningen te beveiligen en tegen inbraak te beschermen.

Binnen de grenzen van de voorziene bedragen in de begroting en onder voorbehoud van de door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de FOD Binnenlandse Zaken toegestane toelagen aan de gemeente krijgt het College van Burgemeester en Schepenen de mogelijkheid een beveiligingspremie om woningen te beveiligen en tegen inbraak te beschermen bestemd voor de burger die in de loop van het begrotingsjaar investeringen uitgevoerd heeft toe te staan.

Meer