Algemeen Politiereglement

Een paar raadgevingen voor een aangename leefomgeving

Hoe moet u de beplanting die aan de openbare weg raakt onderhouden?

Meer

Vuurwerk

Het is verboden in openbare ruimten, in voor het publiek toegankelijke plaatsen en in privé-eigendommen over te gaan tot een bedrijvigheid die de openbare veiligheid of de veilige en vlotte doorgang in het gedrang kan brengen, zoals gebruik maken van vuurwerk, behoudens vergunning van de bevoegde overheid; deze vergunning is onderworpen aan het meedelen van de volgende gegevens.

Meer

Uw gazon maaien in het weekend

Behoudens vergunning van de Burgemeester zijn volgende zaken verboden :

4. het gebruik van door een motor aangedreven grasmaaiers en andere tuinmachines, op zondagen en wettelijke feestdagen en, op andere dagen, tussen 20 u en 7 u.

Meer

Sneeuw of ijzel ?

Bijzondere bepalingen die in acht dienen te worden genomen bij sneeuw of vrieskou of slecht weer (Algemeen politiereglement)

Meer

Algemeen Politiereglement

Algemeen Politiereglement.

Meer