Transparantie - Presentiegeld - 2021

Gementeraad - huisoudelijk reglement

Artikel 63

De raadsleden, met uitzondering van de burgemeester en de schepenen, ontvangen een presentiegeld voor elke vergadering van de raad waarop ze aanwezig zijn.

Om recht te hebben op een presentiegeld moeten de leden gedurende minimum twee uur deelnemen aan de vergadering. Indien deze minder dan twee uur duurt, is de aanwezigheid vereist gedurende de ganse vergadering.

De aanwezigheid van de leden moet blijken uit een register dat hiertoe op de vergadering, door de voorzitter en de secretaris, gehouden wordt en waarvan de vermeldingen echt en waar verklaard worden.

Dit presentiegeld moet niet toegekend worden wanneer de raad niet in aantal was en men geen regelmatige zitting heeft kunnen houden.

Een presentiegeld kan niet meer dan éénmaal op dezelfde dag toegekend worden.

Het bedrag van het presentiegeld bedraagt vierentachtig euro (84,00 €) (bedrag vastgesteld door de gemeenteraad op datum van 27 november 2008).

 

Nieuwe Gemeentewet

Artikel 12

(...)

Aan de voorzitter van de gemeenteraad of aan degene die hem vervangt, met uitzondering van de burgemeester of zijn plaatsvervanger, wordt dubbel presentiegeld toegekend voor elke voorgezeten vergadering van de raad. 

(...)

 

Presentiegeld - 2021

Véronique Artus

 • Raad -  10 presentiegeld - 840 €
 • Commissie - 3 presentiegeld - 126 €
 • Totaal - 966 €

Anastasia Bakounine

 • Raad -  9 presentiegeld - 756 €
 • Commissie - 6 presentiegeld - 252 €
 • Totaal - 1008 €

Marie-Pierre Bauwens

 • Raad -  10 presentiegeld - 840 €
 • Commissie - 11 presentiegeld - 462 €
 • Totaal - 1302 €

Michel Blampain

 • Raad -  10 presentiegeld - 840 €
 • Commissie - 4 presentiegeld - 168 €
 • Totaal - 1008 €

Christine Bogaert

 • Raad -  11 presentiegeld - 924 €
 • Commissie - 10 presentiegeld - 420 €
 • Totaal - 1344 €

Jasmine Boumraya

 • Raad -  9 presentiegeld - 756 €
 • Commissie - 8 presentiegeld - 336 €
 • Totaal - 1092 €

Valérie Cops

 • Raad -  4 presentiegeld - 336 €
 • Commissie - 2 presentiegeld - 84 €
 • Totaal - 420 €

Florence Couldrey

 • Raad -  0 presentiegeld - 0 €
 • Commissie - 0 presentiegeld - 0 €
 • Totaal - 0 €

Jeannine Crucifix

 • Raad -  0 presentiegeld - 0 €
 • Commissie - 0 presentiegeld - 0 €
 • Totaal - 0 €

Sophie de Vos

 • Raad -  0 presentiegeld - 0 €
 • Commissie - 0 presentiegeld - 0 €
 • Totaal - 0 €

Eloïse Defosset

 • Raad -  0 presentiegeld - 0 €
 • Commissie - 0 presentiegeld - 0 €
 • Totaal - 0 €

Isabelle Désir

 • Raad -  8 presentiegeld - 672 €
 • Commissie - 7 presentiegeld - 294 €
 • Totaal - 966 €

Didier Gosuin

 • Raad -  0 presentiegeld - 0 €
 • Commissie - 0 presentiegeld - 0 €
 • Totaal - 0 €

Christian Grétry

 • Raad -  15 presentiegeld - 1260 €
 • Commissie - 11 presentiegeld - 462 €
 • Totaal - 1722 €

Lieve Jorens

 • Raad -  0 presentiegeld - 0 €
 • Commissie - 0 presentiegeld - 0 €
 • Totaal - 0 €

François Lebovy

 • Raad -  11 presentiegeld - 924 €
 • Commissie - 14 presentiegeld - 588 €
 • Totaal - 1512 €

Alain Lefebvre

 • Raad -  0 presentiegeld - 0 €
 • Commissie - 0 presentiegeld - 0 €
 • Totaal - 0 €

Carinne Lenoir

 • Raad -  11 presentiegeld - 924 €
 • Commissie - 12 presentiegeld - 504 €
 • Totaal - 1428 €

Martine Maelschalck

 • Raad -  11 presentiegeld - 924 €
 • Commissie - 11 presentiegeld - 462 €
 • Totaal - 1386 €

Christophe Magdalijns

 • Raad -  15 presentiegeld - 1260 €
 • Commissie - 0 presentiegeld - 0 €
 • Totaal - 1260 €

Didier Molders

 • Raad -  0 presentiegeld - 0 €
 • Commissie - 0 presentiegeld - 0 €
 • Totaal - 0 €

Stéphanie Paulissen

 • Raad -  9 presentiegeld - 756 €
 • Commissie - 12 presentiegeld - 504 €
 • Totaal - 1260 €

Matthieu Pillois

 • Raad -  11 presentiegeld - 924 €
 • Commissie - 13 presentiegeld - 546 €
 • Totaal - 1470 €

Vanessa Rigodanzo

 • Raad -  7 presentiegeld - 588 €
 • Commissie - 4 presentiegeld - 168 €
 • Totaal - 756 €

Jeremy Van Gorp

 • Raad -  10 presentiegeld - 840 €
 • Commissie - 6 presentiegeld - 252 €
 • Totaal - 1092 €

Marc Vandame

 • Raad -  11 presentiegeld - 924 €
 • Commissie - 8 presentiegeld - 336 €
 • Totaal - 1260 €

Ingrid Venier

 • Raad -  11 presentiegeld - 924 €
 • Commissie - 2 presentiegeld - 84 €
 • Totaal - 1008 €

Pauline Vermeiren

 • Raad -  9 presentiegeld - 756 €
 • Commissie - 6 presentiegeld - 252 €
 • Totaal - 1008 €

Jean-Claude Vitoux

 • Raad -  11 presentiegeld - 924 €
 • Commissie - 12 presentiegeld - 504 €
 • Totaal - 1428 €

Elise Willame

 • Raad -  0 presentiegeld - 0 €
 • Commissie - 0 presentiegeld - 0 €
 • Totaal - 0 €

Nathalie Wyns

 • Raad -  0 presentiegeld - 0 €
 • Commissie - 0 presentiegeld - 0 €
 • Totaal - 0 €