Bestuur & Politiek

Transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de openbare mandatarissen

DE RAAD,
Gelet op de ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 14.12.2017 betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen en meer bepaald het artikel 4§1;
Gelet op het huisoudelijk reglement van de Gemeenteraad ;
BELSIST :
Artikel 1 – Bezoldigingen
De Burgemeester ontvangt enkel een maximale bezoldiging vastgesteld op een bedrag van 52.810,00 € per jaar aan 100%, gekoppeld aan het spilindexcijfer 138,01 overeenkomstig met de wet dateert van 4 mei 1999.
De Schepenen ontvangen enkel een maximale bezoldiging vastgesteld op een bedrag van 31.686,55€ per jaar aan 100%, gekoppeld aan het spilindexcijfer 138,01.
De Gemeenteraadsleden ontvangen een presentiegeld vastgesteld op een bedrag van 84 € per zitting en 42 € per commissie.
Artikel 2 – Voordelen van alle aard en representatiekosten
De Burgemeester, de Schepenen en de gemeenteraadsleden ontvangen geen voordelen van alle aard noch representatiekosten;
Artikel 3 – Werkinstrumenten
De Burgemeester en de Schepenen kunnen, ten einde hun mandaat uit te voeren, de beschikking hebben over een uitgerust bureau (meubilair, bureaumateriaal, PC, vasttelefoontoestel, internetaansluiting,…) Ze genieten van tenlasteneming van de communicatiekosten voor een bedrag van 16,80 €/maand en van een abonnementen voor een dagblad (voor twee dagbladen voor het Burgemeester).
De kilometerskosten worden terugbetaald a ratio van 2.000 kilometers/semester .
De MIVB-abonnementkosten van de gemeenteraadsleden zijn terugbetalen
Artikel 4
Huidige beraadslaging zal ter goedkeuring worden toegezonden aan de Heer de Minister-Voorzitter van het Brusselse-Hoosdstad belast met Plaatselijke Besturen.