Vacature: Administratief Assistent - Dienst Gemeentebelastingen

De gemeente Oudergem is op zoek naar een Administratief Assistent (niveau C) om haar team van de dienst Gemeentebelastingen te vervolledigen.

 

 

De administratief assistent tewerkgesteld in de dienst Belastingen beantwoordt (aan de telefoon en aan het loket) al de vragen van de belastingplichtigen en gebruikt hierbij de reglementen, de inkohieringen en vaststellingen gedaan door de collega’s of hemzelf.

 

Contractuele voorwaarden

 • Graad: Administratief assistent niveau C
 • Dienst: Gemeentebelastingen
 • Datum van indiensttreding: zo snel mogelijk
 • Arbeidsregeling: voltijds
 • Duur van contract: COD

 

Toelatingsvoorwaarden

 • Beschikken over een getuigschrift hoger secundair onderwijs (GHSO) of een erkend gelijkwaardig diploma;
 • Slagen voor het aanwervingsexamen.
 • Vereiste taalcertificaten: art. 8 en 9 § 1 (basisniveau)

 

Opdrachten

 • Inventarisering van de vaste panelen.
 • Inkohiering van bepaalde belastingen (voetpaden, vaste panelen, …).
 • Voorbereiding van verslagen voor het College en voor de Gemeenteraad.
 • Opvolging van de klachten aan de telefoon en aan het loket.
 • Ontvangst aan het loket, vooral voor de ontvangst aan het loket, vooral voor de verhuizingen ;
 • Opzoeking van informatie in het Belgisch Staatsblad, Kruispuntbank voor Ondernemingen, Nationaal register, …
 • Uitvoering van werkzaamheden toebehorend aan collega’s tijdens hun afwezigheid of bij overbelasting van het werk.

 

Vereiste technische competenties

 • De belasting reglementen kennen en kunnen toepassen ;
 • Opzoekingen kunnen doen via de programma’s Acropole Belastingen, Nationaal register, Internet en het Kadaster;
 • Basis informaticaprogramma’s kennen (Word, Excel, Internet,..).

 

GEÏNTERESSEERD?

Stuur uw kandidatuur (cv + motiveringsbrief) naar de dienst Human Resources van het gemeentebestuur van Oudergem, Emile Idiersstraat 12, 1160 Brussel (of per e-mail naar obendadi@auderghem.brussels  of shousiaux@auderghem.brussels), 

ten laatste op 31 augustus 2022.

Wij hebben verschillende vacatures. Vermeld daarom op uw C.V. de titel van de functie waarvoor u solliciteert om verwarring te voorkomen.

Het gemeentebestuur heeft een actief beleid van diversiteit en verzekert de gelijkheid van kansen, van behandeling en toegang tot de proeven voor al de kandidaten.