Vacature : Eco-adviseur – Beheerder dierenwelzijn (niveau B)

De gemeente Oudergem zoekt een administratief secretaris Eco-adviseur – Beheerder dierenwelzijn (Niveau B) voor de stedenbouw en leefmilieu dienst- Dierenwelzijn (M, V, X)

 

Algemene toelatingsvoorwaarden:

 • In het bezit zijn van een diploma (Bachelor) in verband met de verlenen functie
 • Slagen voor het recruteringssexamen
 • Vereiste talenkennis: artikelen 8 en 9, lid 2 (elementair niveau)

 

Functieomschrijving

De eco-adviseur van de dienst Leefmilieu-Stedenbouw draagt bij tot de uitvoering, de coördinatie en het volgen van de bevoegdheden die de gemeente uitoefent op het gebied van milieu en dierenwelzijn.

Hij draagt bij tot de goede werking en het merkimago van het gemeentebestuur door mee te werken aan een strikt, kwalitatief en professioneel beheer van de aanvragen die door de dienst worden verwerkt.

 

Opdrachten

 • Administratief en technisch beheer van aanvragen voor milieuvergunningen die vallen onder het besluit van 5 juli 1997 inzake milieuvergunningen, met inbegrip van de identificatie van verlopen vergunningen, bedrijven (nieuw of oud) die aan de bovengenoemde order zijn onderworpen en nooit het voorwerp van een vergunning zin geweest; alsmede het onderzoek en de vervolging van de vastgestelde overtredingen;
 • indienen van aanvragen voor vergunningen en verklaringen voor geclassificeerde installaties die door de gemeentelijke overheid worden geëxploiteerd ;
 • Toezicht houden op de naleving van de vergunningsvoorwaarden die zijn afgegeven voor geclassificeerde gemeentelijke voorzieningen;
 • Het bijwerken van de database met milieuvergunningen in de desbetreffende computerprogramma’s  (oude vergunningen overschrijven, enz.);
 • Binnen het kader van zijn bevoegdheden, als onderdeel van zijn bevoegdheid te verstrekken door het publiek gevraagde informatie, per telefoon, post, e-mail of rechtstreeks aan het loket ;
 • Binnen het kader van zijn bevoegdheden, gevraagde inlichtingen door zijn collega's en de andere diensten van de administratie te verstrekken;
 • Zorgen voor het beheer van klachten in verband met aangelegenheden die van algemene invloed zijn op het milieu (geclassificeerde installaties, diverse soorten verontreiniging, geluidshinder, enz;)
 • Als referentiecorrespondent met Brussel-Milieu en het kabinet van de Minister van Leefmilieu;
 • In samenwerking met Brussel-Milieu, de inventaris van mogelijk verontreinigde bodems bij te werken en thematische controles uit te voeren in het kader van de Inspectieverdrag met dit orgaan ondertekende;
 • Coördineren van het Milieubeleid van de gemeente in samenwerking met de andere gemeentelijke diensten;
 • Ervoor zorgen dat bij het functioneren van de administratie rekening wordt gehouden met milieucriteria;
 • Ervoor zorgen dat subsidieaanvragen voor gemeentelijke milieu- en dierenwelzijnsacties worden ingediend en op de hoogte blijven van de verschillende mogelijkheden;
 • Zorgen voor de follow-up van de lokale Agenda 21 in samenwerking met alle gemeentelijke diensten;
 • De follow-up verzekeren van het toekomstige klimaatplan en de acties in dat kader, in samenwerking met alle gemeentelijke diensten; de follow-up verzekeren van het toekomstige klimaatplan en de acties in het dat kader, in samenwerking met alle gemeentelijke diensten;
 • Samenwerken met de acties van Leefmilieu Brussel ten voordele van het milieu (metingen van de luchtkwaliteit in scholen, enz.).
 • Zorgen voor de follow-up en de uitvoering van acties ten behoeve van het welzijn van dieren (sterilisatie van huis- en zwerfkatten, een vrije ruimte voor honden creëren, enz;
 • Deelnemen aan vergaderingen en opleidingen in verband met het onderwerp;
 • Uitvoeren van terugkerende algemene administratieve taken: schrijven van brieven, rapporten, beantwoorden van hiërarchische verzoeken, bestelbonnen, enz.

 

Vereiste beroepsvaardigheden (knowhow)

 • Beschikken over een goede kennis van de milieuwetgeving (milieuvergunningsverordening, enz.) en van duurzame ontwikkeling;
 • Een goede kennis hebben van de werking van de administratie;
 • Uitstekende schrijfvaardigheden aantonen;
 • Basiscomputervaardigheden (Word, Excel, Internet, ...);
 • Voldoende kennis van het Frans hebben;
 • Mastering van cartografische hulpmiddelen (QGIS, ArcGIS) is een pluspunt.
 • Openstaan om af en toe deel te nemen aan evenementen in de avonduren en in het weekend;

 

Offer

Een afwisselende baan met verantwoordelijkheden en eigen inbreng, een voltijds contract (cdi) met ruime opleidingsmogelijkheden. Een salaris overeenkomstig de ambtenarenschalen (vakantiegeld en eindejaarspremie), maaltijdcheques, een bijdrage in de kosten van openbaar vervoer, gratis abonnement op de MIVB, een hospitalisatieverzekering en de mogelijkheid van een tweetaligheidspremie (via het Selor-examen). Alle bruikbare anciënniteit wordt volledig overgenomen.

Een aantrekkelijke verlofregeling.

 

Interesse?

Stuur uw kandidatuur (cv, motiveringsbrief met een kopij van je diploma(s) ) naar de dienst Human Resources van het gemeentebestuur van Oudergem, Emile Idiersstraat 12, 1160 Brussel (of per e-mail naar obendadi@auderghem.brussels) ten laatste op 7 november 2022.

Het Gemeentebestuur heeft een actief beleid van diversiteit en verzekert de gelijkheid van kansen, behandeling en toegang tot selecties voor al haar kandidaten.