Vacature : kleuterschool leerkracht

De gemeente Oudergem is op zoek naar een kleuterschool leerkracht.

Het betreft een voltijdse functie in het scholencentrum Pré des Agneaux (https://www.cspredesagneaux.com/) op het Pinoyplein.

Het betreft een vervanging die loopt van 1 september 2021 tot 30 juni 2022 en kan worden verlengd voor het schooljaar 2022-2023.

De leerkracht werkt volgens het systeem van een duobaan in de derde klas van de kleuterschool, waarbij de twee leerkrachten de klas in twee subgroepen van maximaal 10 tot 12 leerlingen verdelen.  Elke leraar werkt met zijn halve groep in zijn eigen lokaal.

De lessen mogen enkel in het Nederlands worden gegeven, want de leerlingen volgen hier immersieonderwijs, met als doel de stapsgewijze verwerving van de taal van Vondel via het volgen van algemene lessen.

Omdat het om een immersieschool gaat, moet de kandidaat niet enkel beschikken over een diploma leerkracht lager onderwijs, maar ook over:

  • ofwel grondige kennis Nederlands (SELOR-examen),
  • ofwel een niveau EU11 behaald binnen het stelsel van onderwijs voor sociale promotie,
  • ofwel een diploma hoger secundair onderwijs dat in het Nederlands werd afgeleverd door een lidstaat van de Europese Unie,
  • ofwel een diploma van het Nederlandstalige onderwijs.

 

Merk op dat kennis van de Franse taal een pluspunt is, maar geen vereiste.

Geïnteresseerd?

Stuur uw kandidatuur samen met een motivatiebrief naar Mevrouw Véronique Beaudry – vbeaudry@oudergem.brussels – 02/673.75.29