Vacature - Uitschrijven / Opnieuw inschrijven

Met het formulier op deze pagina kunt u:

  • ofwel u uitschrijven van onze lijst voor het verzenden van werkaanbiedingen
  • ofwel u opnieuw inschrijven op onze lijst voor het verzenden van werkaanbiedingen (als u zich voordien had uitgeschreven).

 

uw gegevens

Bewaringstermijn van uw gegevens

Wij bewaren uw e-mailadres op onze verzendlijst tot u zich uitschrijft. Zodra u uitgeschreven bent, bewaren we uw e-mailadres op onze lijst van uitgeschreven personen, zodat we er zeker van zijn dat we u niet opnieuw contacteren zonder dat u dat wilt. Als u niettemin opnieuw op onze verzendlijst wilt komen, kunt u een herinschrijvingsaanvraag indienen via het herinschrijvingsformulier (daar bent u).

Aanvraagformulier voor de uitoefening van rechten met betrekking tot persoonsgegevens

 

[block:views=jobs-jobs_liste]