Vacature: Verantwoordelijke Burgerparticipatie M/V/X

Wie zijn wij?

Oudergem is een gemeente in de zuidoostelijke kroon van Brussel. Sinds 2020 zet de gemeente in op een proces voor participatieve democratie, gebaseerd op twee grote instrumenten: de Vergadering van de Inwoners en de Gedeelde Begroting.

 • De Vergadering van de Inwoners bestaat uit 100 burgers die uitgeloot werden. Ze is statistisch gezien representatief voor de bevolking, en een van haar taken is het beheer van de Gedeelde Begroting.
 • De Gedeelde Begroting is een enveloppe van meer dan 500.000 euro die de gemeente jaarlijks ter beschikking stelt van alle inwoners om nieuwe projecten te bedenken.

De Gedeelde Begroting van Oudergem onderscheidt zich van klassieke participatiebegrotingen door vier kenmerken: ze is toegankelijk vanaf de leeftijd van 10 jaar; het bedrag per inwoner (15 euro) is een van de hoogste in Europa; de inwoners hebben de volledige controle over het proces (zij stellen de projecten voor en zij kiezen ze, zonder enige "politieke" tussenkomst); het is de Vergadering van de Inwoners die de thema's kiest en de regels vaststelt.

De combinatie van deze twee mechanismen – de Vergadering van de Inwoners en de Gedeelde Begroting – heeft geleid tot een hoger dan gemiddelde participatiegraad in de drie jaar sinds de lancering. Nu wenst de gemeente Oudergem deze mechanismen te consolideren en uit te breiden.

Beschrijving van de functie

U werkt op de dienst Burgerparticipatie van de burgemeester en bent verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het actieplan voor burgerparticipatie.

U bent het "gezicht" van de dienst Burgerparticipatie en draagt actief bij tot de goede werking en het imago van het gemeentebestuur.

Opdrachten

 • Als verantwoordelijke voor burgerparticipatie bent u de schakel tussen het gemeentebestuur enerzijds en de leden van de Vergadering van de Inwoners en de projectbeheerders van de Gedeelde Begroting anderzijds.
 • U werkt mee aan de organisatie en begeleiding van de werkzaamheden van de Vergadering van de Inwoners en de Wijkvergaderingen, in samenwerking met een extern adviesbureau.
 • U organiseert de volgende lotingen voor de Vergadering van de Inwoners en de Wijkvergaderingen (vernieuwing van de leden).
 • U organiseert het Gedeelde Begrotingsproces, en in deze hoedanigheid:
  • organiseert u de fase van de oproep tot projecten;
  • coördineert u de analysefase in samenwerking met de gemeentediensten;
  • fungeert u als doorgeefluik tussen de burgers en de verschillende betrokken gemeentediensten (vergaderingen, uitwisselingen, beantwoorden van vragen, actief zoeken naar informatie, verduidelijking vragen aan projectbeheerders enzovoort);
  • organiseert u de stemmingsfase;
  • volgt u de uitvoering op van de verkozen projecten van de Gedeelde Begroting door de andere gemeentediensten;
  • communiceert u regelmatig met projectbeheerders over de voortgang van de behandeling van hun project door de gemeente;
  • voedt u het onlineplatform voor burgerparticipatie wij.oudergem.be (status van projecten bijwerken, projectfiches invoeren, indien nodig contact opnemen met projectbeheerders, overzichtstabellen extraheren, communicatie ...);
 • organiseert u de andere acties en evenementen in verband met burgerparticipatie: wijkbezoeken, Apero van de inwoners enzovoort;
 • evalueert u, samen met de verantwoordelijke communicatie- en participatiestrategie en een extern adviesbureau, voortdurend het proces van burgerparticipatie en bedenkt en ontwikkelt u nieuwe acties;
 • zorgt u samen met de communicatieverantwoordelijke voor het beheer van de uitwisselingen op het platform wij.oudergem.be en op de sociale netwerken, en voor het opzetten van communicatieacties rond participatie (bv. campagnes voor oproepen tot het indienen van projecten voor de Gedeelde Begroting);
 • verstrekt u in het kader van uw functie informatie op vraag van uw collega's en andere gemeentediensten;
 • neemt u deel aan vergaderingen en opleidingen die verband houden met uw functie;
 • verstrekt u de door het publiek gevraagde informatie;
 • beheert u subsidiedossiers, overheidsopdrachten of offerteaanvragen in verband met uw functie;
 • verricht u algemene terugkerende administratieve taken die verband houden met uw functie: schrijven van brieven en verslagen, beantwoorden van vragen van hogerop, bestelbonnen enzovoort.

Vereiste professionele vaardigheden

 • U hebt ervaring op het gebied van burgerparticipatie en/of de organisatie van evenementen en/of projectmanagement.
 • U hebt uitstekende organisatorische vaardigheden.
 • U gaat methodisch te werk en bent in staat prioriteiten te bepalen in uw takenpakket.
 • U behandelt dossiers onpartijdig en objectief.
 • U respecteert de vertrouwelijkheid van de gegevens.
 • U kunt overweg met MS Office Suite.
 • U bent bereid om af en toe deel te nemen aan evenementen die 's avonds of in het weekend plaatsvinden.

Persoonlijke vaardigheden

 • U hebt interesse in alles wat te maken heeft met burgerparticipatie en democratische hervormingen.
 • U hebt goede sociale vaardigheden en weet onder alle omstandigheden uw glimlach te bewaren.
 • U houdt van spreken in het openbaar, ook voor een groot publiek.
 • U kunt goed luisteren en bent diplomatisch.
 • U bent flexibel en nieuwsgierig.
 • U hebt geen moeite met het administratieve en technische beheer van uw dossiers.

 

Algemene inlichtingen

 • Graad: attaché of bestuurssecretaris
 • Niveau: A of B (afhankelijk van het diploma)
 • Dienst: Burgerparticipatie/Communicatie
 • Toelatingsvoorwaarden:
  • In het bezit zijn van een masterdiploma in verband met de functie, of een ruime beroepservaring op het gebied van projectbeheer
  • Slagen voor het aanwervingsexamen

Het gemeentebestuur voert een actief diversiteitsbeleid en garandeert gelijke kansen en respect voor het neutraliteitsbeginsel. De menselijke kwaliteiten en vaardigheden zijn van doorslaggevend belang, ongeacht leeftijd, afkomst, handicap, geslacht of seksuele geaardheid.

De gemeente Oudergem zet zich in voor een actief aanwervingsbeleid voor personen met een beperking. Als u een beperking hebt, raden wij u aan dit in uw sollicitatie aan te geven.

 

Opmerking: voor een vlottere lezing van de tekst is deze functiebeschrijving in de mannelijke vorm geschreven.

 

 

GEÏNTERESSEERD?

Stuur uw cv en motivatiebrief via het onderstaande formulier.

Datum van afsluiting van de kandidaturen: 19/09/2022

Het gemeentebestuur voert een actief diversiteitsbeleid door gelijke kansen, evenwaardige behandeling en toegang tot de selectieproeven voor al zijn kandidaten te garanderen.